Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN EXAMINATION OF THE THESES PREPARED FOR THE PRESCHOOL PERIOD BETWEEN THE YEARS 2010-2018
(2010-2018 YILLARI ARASINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEME İLİŞKİN YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ )

Author : Oguz Serdar KESİCİOĞLU  , Binnur YILDIRIM HACIİBRAHİMOĞLU  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 849-862


Summary
Araştırmada, 2010-2018 yılları arası okul öncesi eğitim alanında yapılmış lisansüstü tezlerin sınıflanarak ortaya konması amaçlanmıştır. Bu araştırma nitel bir araştırma olup veriler dökuman inceleme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi amaçsal örnekleme stratejilerinden biri olan ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Buna göre araştırmada okul öncesi eğitimi alanında yapılan 787 adet yüksek tezi, 120 adet doktora tezi, 27 adet Tıp/Diş Uzmanlık tezi olmak üzere toplam 984 adet lisansüstü tez incelenmiştir. Belirlenen kriterler doğrultusunda tezlerin tam metinleri kaydedilerek araştırma kapsamında belirlenen alt başlıklara göre incelenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekanstan yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda 2015 yılı ve sonrasında lisansüstü tezlerin sayısında bir artış olduğu ve bu artışın özellikle yüksek lisans alanında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma türleri açısından nicel araştırma yönteminin, deneysel ve tarama araştırma modellerinin daha çok kullanıldığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de okul öncesi eğitim alanına yönelik araştırma gruplarının çeşitlendirilerek ve farklı araştırma modellerinin kullanılması önerilmektedir.

Keywords
okul öncesi eğitim, yüksek lisans, doktora, tez

Abstract
The research aimed to reveal through classification the graduate theses written in the field of preschool education between the years of 2010-2018. This study was qualitative research, and the data were collected through the document examination method. The sampling for the research was determined with criterion sampling, a purposeful sampling strategy. Based on this, a total of 984 graduate theses were examined with 787 master’s theses, 120 doctoral theses, and 27 Medical/Dentistry theses, that were written in the field of preschool education. In line with the specified criteria, the full texts of the theses were recorded and studied based on the subheadings determined in the scope of the research. Frequency was utilized in the analysis of the data. It was determined as a result of the research that there was an increase in the number of graduate theses in 2015 and afterwards and that this increase was especially prevalent in the master’s field. The research determined that, with regard to types of research, a quantitative research method and experimental and survey research models were used more frequently. According to the results of the research, it is recommended that research groups aimed at the field of preschool education in Turkey be diversified and that different research models be used.

Keywords
preschool education, graduate education, doctorate, thesis

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri