Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ANALYSIS OF THE EFFECTS OF CORPORATE IMAGE ON PURCHASING BEHAVIORS IN INSURANCE COMPANIES
Kasko sigortası kavramı, tüketicilerin ortaya çıkan istek ve ihtiyaçlarına göre kullandıkları taşıtlarda meydana gelebilecek hasarlara karşı, riskin minimize edilmesi ve ihtiyaçlarına göre aldıkları taşıtların yaşanabilecek risklere karşı alınan önlem ile kullanılmasını sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Kasko sigortasının talep görmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri kurumsal imaj’dır. Kurumsal İmaj, paydaşların, kurum ile ilgili inançlarının, düşüncelerinin, duygularının, izlenimlerinin, etkileşimlerinin sonucunda oluşmakta ve bireylerin zihninde var olmaktadır. Elde edilen veriler analiz edildiğinde, Kurumsal imaj, satın alma davranışını, kasko sigortasının önemini ve firma performansını etkileyebilmektedir. Araştırma yönteminde 354 anket toplanarak veriler analiz edilmiştir. Analizler IBM SPSS 25 İstatistik Paket Programı kullanılarak yapılmıştır. Anketin uygulanmasında likert ölçeği kullanıldığı için değişkenleri temsil eden soruların analizinde ilk aşamada faktör, ikinci aşamada güvenirlilik analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi değişkenler arasındaki ilişkilerin derecesini görmek amacıyla yapılmıştır. Regresyon analizi kurulan hipotezlerin test edilmesinde ve sobel testi de ara değişken analizinin testi için yapılmıştır.

Keywords
Firma Performansı, Kurumsal İmaj, Kasko Sigortasının Önemi, Satın Alma Davranışı

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri