Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATıON: NEW PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
(KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ: YENİ KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİMİ )

Author : Bekir TAVAS    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 995-1007


Summary
Kamu yönetimi disiplini disiplinlerarası bir alan olarak tanımlanmaktadır. Siyaset bilimi, idare hukuku ve işletme yönetimi disiplinlerinin teorilerini, yöntemlerini ve yaklaşımlarını kullanan kamu yönetiminin bu yönü son zamanlarda kamu yönetimi krizinin nedeni olarak gösterilmektedir. Bu çalışmada, kamu yönetiminin disiplinlerarası konumunun disiplini olumlu veya olumsuz yönde etkileyip etkilemediği sorusu tartışılmaktadır. Kamu idaresinin kuruluşundan bu yana, farklı disiplinlerle olan ilişkiler incelenerek; siyaset bilimi ve idare hukukunun kuruluş döneminde disiplinden ayrılması ve işletme yönetimine yaklaşımı incelenmiştir. Disiplinden en çok etkilendiği ifade edilen şirketin yönetimi ile şirket yönetimi arasındaki ilişki ele alınmış ve bu ilişkilerin olumlu ve olumsuz etkileri tartışılmıştır.

Keywords
Kamu Yönetimi, Disiplinlerarası Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi

Abstract
The discipline of public administration is defined as an interdisciplinary field. This aspect of public administration, which uses the theories, methods and approaches of the disciplines of political science, administrative law and business management, has recently been cited as the cause of public administration crisis. In this study, the question of whether interdisciplinary position of public administration affects discipline positively or negatively. Since the establishment of public administration, the relations with different disciplines are examined; the separation of political science and administrative law from the discipline in the foundation period and its approach to the management of the enterprise were examined. The relationship between the administration and the management of the company, which was expressed as the most affected by the discipline, was discussed and the positive and negative effects of these relations were discussed.

Keywords
Public Administration, Interdisciplinary Public Administration, Public Management

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri