Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A RESEARCH ON DETERMINATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN CONSUMERS 'PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND RETRO CONSUMPTION
(TÜKETİCİLERİN PSİKOLOJİK SERMAYELERİ VE RETRO TÜKETİM EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA )

Author : Esra ÖZKAN PİR    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 753-770


Summary
The aim of this study is to determine the effects of psychological capital and demographic variables of consumers on retro (nostalgic) consumption. In this respect, in the first part of the study, literature on psychological capital and retro marketing was conducted. In the second part of the study, the data collected from consumers by the survey method were analyzed using the spss package program. 390 consumers were reached in Erzincan and face-to-face survey method was usedAccording to the results of the study, psychological resilience, self-efficacy and optimism dimensions of psychological capital sub-dimensions affect retro consumption. As the psychological resilience, self-efficacy and optimism of the consumers increase, the tendency of retro consumption increases. In addition, various demographic variables create some differences on psychological capital and retro consumption.

Keywords
Psychological Capital, Retro Consumption Tendency, Retro Marketing

Abstract
Bu çalışmanın amacı tüketicilerin psikolojik sermayelerinin ve demografik değişkenlerinin retro (nostaljik) tüketim üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Bu doğrultuda çalışmanın ilk bölümünde psikolojik sermaye ve retro pazarlamaya ilişkin literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise tüketicilerden anket yöntemiyle toplanan veriler spss paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında Erzincan ilinde 390 tüketiciye ulaşılmıştır ve yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre psikolojik sermaye alt boyutlarından psikolojik dayanıklılık, öz yeterlilik ve iyimserlik boyutları retro tüketim üzerinde etkilidir. Tüketicilerin psikolojik dayanıklılık, öz yeterlilik ve iyimserlikleri arttıkça retro tüketim eğilimleri de artmaktadır. Bunların yanında çeşitli demografik değişkenler de psikolojik sermaye ve retro tüketim üzerinde bir takım farklılıklar yaratmaktadır.

Keywords
Psikolojik Sermaye, Retro Tüketim Eğilimi, Retro Pazarlama

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri