Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


TÜKETİCİLERİN PSİKOLOJİK SERMAYELERİ VE RETRO TÜKETİM EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
Bu çalışmanın amacı tüketicilerin psikolojik sermayelerinin ve demografik değişkenlerinin retro (nostaljik) tüketim üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Bu doğrultuda çalışmanın ilk bölümünde psikolojik sermaye ve retro pazarlamaya ilişkin literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise tüketicilerden anket yöntemiyle toplanan veriler spss paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında Erzincan ilinde 390 tüketiciye ulaşılmıştır ve yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre psikolojik sermaye alt boyutlarından psikolojik dayanıklılık, öz yeterlilik ve iyimserlik boyutları retro tüketim üzerinde etkilidir. Tüketicilerin psikolojik dayanıklılık, öz yeterlilik ve iyimserlikleri arttıkça retro tüketim eğilimleri de artmaktadır. Bunların yanında çeşitli demografik değişkenler de psikolojik sermaye ve retro tüketim üzerinde bir takım farklılıklar yaratmaktadır.

Keywords
Psikolojik Sermaye, Retro Tüketim Eğilimi, Retro Pazarlama


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri