Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


YABANCILARA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Öğrencilerin sosyalizasyon sürecinde önemli bir rol üstlenen öğretmenlerin yabancı öğrencilerin uyum sağlamaları noktasında da en önemli aktörlerden biri olduğu apaçık ortada iken yabancıları nasıl algıladıklarını ortaya koyan bir ölçme aracına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda bu çalışma ile öğretmenlerin yabancılara bakış açılarını belirlemeye yönelik olarak “yabancı tutum ölçeği” geliştirilerek geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul İli Pendik İlçesinde görev yapan toplam 535 öğretmen oluşturmaktadır. 42 aday madde ile başlayan süreçte uzman görüşlerinin alınması sonucu madde sayısı 29’a düşürülmüştür. Ardından bu 29 maddenin 290 öğretmene uygulanasıyla yapılan AFA sonucu 29 maddelik taslak ölçekten açımlayıcı faktör analizi sonucunda 18 maddelik ve tek faktörlü bir yapı elde edilmiş ve doğrulayıcı faktör analizi ile bu yapı test edilmiştir. On sekiz maddelik tek faktörlü ölçek toplam varyansın 51.863’ünü açıklamaktadır. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .962 olarak hesaplanmıştır. Ölçek öğretmen görüşleri alınarak oluşturulmuş olmasına karşın farklı gruplar için de uygulanabilir.

Keywords
Önyargı, ayrımcılık, ölçek geliştirme, öğretmen tutumu


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri