Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A RELATIONAL SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF SYRIAN STUDENTS’ EXPERIENCES IN OSMANIYE PROVINCE ON INTEGRATION TO HIGHER EDUCATION PROCESS
(OSMANİYE İLİNDEKİ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN YÜKSEK ÖĞRENİME ENTEGRASYON SÜRECİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİNİN İLİŞKİSEL SOSYOLOJİK BİR ANALİZİ )

Author : Zeynep TEKİN BABUÇ  , Müjdat AVCI  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 833-848


Summary
2011 yılından bu yana, beş milyondan fazla Suriyelinin yer değiştirmek zorunda kalmasına neden olan Suriye iç savaşı, Türkiye gibi komşu ülkelere göç eden Suriyeliler için sürmekte olan bir belirsizlik ve değişim sürecinin başlangıcı oldu. Türkiye'deki Suriyelilerin durumlarının geçicilikten kalıcılığa doğru değişmesi ile birlikte, Suriyelilerin entegrasyonu her iki taraf için de önemli bir endişe konusu haline geldi. Türkiye'deki Suriyelilerin dörtte birinin burada bir yaşam ve gelecek yaratmak zorunda olan genç Suriyeliler olduğu göz önüne alınarak, Türkiye eğitim politikasını bu genç Suriyelileri Türkiye yüksek öğrenim sistemine entegre etme yönünde değiştirdi. Yüksek öğrenime entegrasyon süreci, Türkiye'deki kayıp bir Suriyeli neslinin oluşma riskini azaltması ve Suriyeli gençlere daha iyi bir gelecek umudu yaratması bağlamında iki taraflı bir çıkış kapısı olarak görülmektedir. Bu arzulanan olumlu sonuçların yanı sıra, Suriyeli öğrencilerin yüksek öğrenime entegrasyonu her iki taraf için de bazı belirsizlik ve zorlukları beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, Suriyeli öğrencilerin Türkiye’de yüksek öğrenime entegrasyon sürecinde yaşadıkları ilişkisel değişimler ve zorluklar ilişkisel sosyolojik bir yaklaşımla incelenmiştir. Çalışma kapsamında, 18-23 yaşları arasında bulunan ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde okuyan 13 Suriyeli öğrenci (altı kadın, yedi erkek) ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızın bulguları, Suriyeli öğrenciler için yüksek öğrenime dahil olmanın, çevrelerindeki belirsizlikleri kontrol etme ve fail konumlarını arttırarak daha fazla hareket alanına sahip olma bağlamında yaşamlarında bir dönüm noktası olduğunu ortaya koymaktadır. Aileleri ve Türkçe Öğretimi, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki öğretmenleri (TÖMER) onlar için bu süreçte en önemli destek mekanizmaları olmakla birlikte, Türk öğrencilerle etkileşimlerinde karşılaştıkları ilişkisel zorluklar da bulunmaktadır. Suriyeli öğrencilerin yüksek öğrenime başarılı şekilde entegre edilebilmeleri için gerçekleştirilen politikaların, Suriyeli ve Türk öğrenciler arasındaki ilişkisel dinamikleri ve ihtiyaç duyulan psikososyal destek mekanizmalarını da dikkate alması gerekmektedir.

Keywords
Suriyeli öğrenciler, entegrasyon, yüksek öğrenim, ilişkisel sosyoloji

Abstract
Syrian civil war, which has caused more than five million Syrians being forced to migrate to other countries since 2011, was the beginning of an ongoing process of uncertainty and change for the Syrians migrated to neighbouring countries such as Turkey. With the changing condition of Syrians in Turkey from temporary position to a permanent one, integration of Syrians became a significant issue of concern for both sides. Considering the fact thatone in four of theSyrians in Turkey are young Syrians who have to create a life and a future here, Turkey changed the education policy in the way to integrate them to Turkish higher education system. Integration to higher education policy is a mutual exit door for both sides to diminish the risk of a lost Syrian generation in Turkey and to create a hope for the Syrian youth for a better future. Along with these desired positive outcomes, integration of Syrian students to higher education also brings changes and challenges for both sides. In this study, the relational changes and challenges experienced by Syrian students in integration process to Turkish higher education are explored using a relational sociological approach. Semi-structured interviews were carried out with 13 Syrian students (six women, seven men) who aged between 18 and 23 and who have been studying in Osmaniye Korkut Ata University. The experiences of Syrian students in our study reveal that attending higher education is a turning point of their lives in terms of having a chance to control the uncertainities surrounding them and having more space to increase their areas of agency. While their families and the teachers in Turkish Language Learning, Research and Application Center (TÖMER) have been the most significant support mechanisms for them, there is still relational challenges they face in their interactions with Turkish students. To achieve a successful integration process, relational dynamics and psychosocial support mechanisms should be taken into account in educational policies.

Keywords
Syrian students, integration, higher education, relational sociology

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri