Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE ATTITUDE TOWARDS FOREIGNERS SCALE
(YABANCILARA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI )

Author : Ersin YAĞAN  , Belma AKŞİT  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 1008-1020


Summary
While it is obvious that the teachers who play an important role in the socialization process of the students are one of the most important actors in the adaptation of international students, there is a need for a measurement tool that demonstrates how they perceive the foreigners. Following this need, the “attitude towards foreigners scale” was developed to determine the teachers' perspectives on foreigners and validity and reliability studies were conducted. The study group of the research consists of 535 teachers working in Pendik District of Istanbul in the 2018-2019 academic year. In the process that started with 42 nominated items, the number of items was reduced to 29 after receiving expert opinions. Afterward, as a result of the EFA conducted by applying these 29 items to 290 teachers, the 29-item draft scale was put into final form with the application of exploratory factor analysis as a single-factor structure with 18 items and this structure was tested using confirmatory factor analysis. The single-factor scale with 18-items explains 51.863 of the total variance. The Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was calculated as .962. Even though the scale was formed by taking the opinions of teachers into consideration, it may also be used for different groups.

Keywords
Prejudice, discrimination, scale development, attitudes of teachers

Abstract
Öğrencilerin sosyalizasyon sürecinde önemli bir rol üstlenen öğretmenlerin yabancı öğrencilerin uyum sağlamaları noktasında da en önemli aktörlerden biri olduğu apaçık ortada iken yabancıları nasıl algıladıklarını ortaya koyan bir ölçme aracına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda bu çalışma ile öğretmenlerin yabancılara bakış açılarını belirlemeye yönelik olarak “yabancı tutum ölçeği” geliştirilerek geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul İli Pendik İlçesinde görev yapan toplam 535 öğretmen oluşturmaktadır. 42 aday madde ile başlayan süreçte uzman görüşlerinin alınması sonucu madde sayısı 29’a düşürülmüştür. Ardından bu 29 maddenin 290 öğretmene uygulanasıyla yapılan AFA sonucu 29 maddelik taslak ölçekten açımlayıcı faktör analizi sonucunda 18 maddelik ve tek faktörlü bir yapı elde edilmiş ve doğrulayıcı faktör analizi ile bu yapı test edilmiştir. On sekiz maddelik tek faktörlü ölçek toplam varyansın 51.863’ünü açıklamaktadır. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .962 olarak hesaplanmıştır. Ölçek öğretmen görüşleri alınarak oluşturulmuş olmasına karşın farklı gruplar için de uygulanabilir.

Keywords
Önyargı, ayrımcılık, ölçek geliştirme, öğretmen tutumu

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri