Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR İLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
(THE DETERMINATION OF INFORMATION AND ATTITUDES OF HEALTH INFORMATION TEACHER CANDIDATES ABOUT GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS )

Author : Fikriye KIRBAĞ ZENGİN  , Burcu ALAN, Selin YILDIZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 955-967


Summary
Bu çalışma sağlık bilgisi öğretmen adaylarının genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkındaki bilgi ve tutumlarını tespit etmek amacıyla gerçekleşmiştir. Çalışma 2017-2018 güz döneminde, Fırat üniversitesi eğitim fakültesinde formasyon eğitimi alan 58 kadın, 32 erkek olmak üzere toplamda 90 hemşire ve hemşire adayları ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Demir ve Pala (2007) tarafından geliştirilen 14 sorudan oluşan “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Anketi” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için SPPS paket programı kullanılmıştır. Katılımcıların %73.3’ü GDO terimini ilk kez televizyondan duyduğunu belirtirken, %21.1 i ise internet aracılığıyla duyduğunu belirtmiştir. GDO’ ya tarımda verimliliği artırmak amacıyla gerek duyulduğunu belirten katılımcı sayısı %63.3’dür. Katılımcıların %93.3 ü GDO’nun sağlık sorunları yaratabileceğini belirtmiştir. Katılımcıların %83.3’ü alışverişte ürünlerin etiketini okuduklarını, %98.8’u GDO’lu olan ürünlerin paketler üzerinde belirtilmesi gerektiğini ve %92.2’si paketin üzerinde belirtildiği takdirde bu ürünleri almayacaklarını belirtmiştir. Adayların tamamı domuz geni taşıyan bir ürünü tüketmeyeceğini belirtirken, %5.6'sı insan geni taşıyan bir ürünü tüketebileceğini belirtmiştir. Puanlama yapılması istenen ürünler arasında, demir ve Beta Karoten içeriği zengin çeltik (1.88) en yüksek puanı alırken, genetiği değiştirilmiş domates (1.21) en olumsuz puanı almıştır. Bu bulgular doğrultusunda sağlık bilgisi öğretmen adaylarının, GDO ile ilgili bilgi eksikleri olduğu ve GDO’lu ürünlere bakış açılarının olumsuz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Sağlık Bilgisi Öğretmen Adayları, Biyoteknoloji, GDO

Abstract
This study was conducted to determine the knowledge and attitudes of health information teacher candidates about genetically modified organisms. The study was conducted with 90 nurses and nurses in total, 58 women and 32 men, who received formation training in the Faculty of Education of Fırat University, in the fall period 2017-2018. The scanning method was used in the study. The "Genetically Modified Organisms Questionnaire" which consists of 14 questions developed by Demir and Pala (2007) was used as data collection tool. SPSS package program was used to analyze the obtained data. While 73.3% of the participants stated that they heard on television of the term GMO for the first time, 21.1% said that they heard it via internet. The number of participants indicating that GMOs are needed to increase productivity in agriculture is 63.3%. 93.3% of participants stated that GMO could create health problems. 83.3% of participants stated that they read the label of the products in the shopping, 98.8% stated that products with GMOs should be mentioned on the packages and 92.2% stated that they will not take these products if they are mentioned on the package. While all of the candidates stated that they would not consume a product carrying a pig genes, 5.6% stated that they could consume a product carrying a human genes. Among the products to be graded, the genetically modified tomato (1.21) received the most negative score while iron and Beta Carotene rich rice (1.88) had the highest score. In the light of these findings, it was concluded that health information teacher candidates lack information about GMOs and that their view to GMOs products is negative.

Keywords
Health Information Teacher Candidates, Biotechnology, GMO

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri