Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PSYCHOMETRIC QUALITIES OF MEDICAL OUTCOMES STUDY SOCIAL SUPPORT SURVEY (MOS-SSS) IN TURKISH CULTURE
(MEDİKAL SONUÇ ÇALIŞMASI SOSYAL DESTEK ÖLÇEĞİ’NİN (MSÇ-SDÖ) TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ )

Author : Tuğba YILMAZ  , Ozlem BOZO  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 899-915


Summary
Sosyal desteğin etkisi birçok çalışma tarafından incelenmiştir. Aslında, çalışmalar sosyal desteğin sağlıkla çeşitli şekillerde ilişkili olduğunu göstermektedir. Genel olarak kabul edildiği üzere sosyal desteğin yapısal ve işlevsel olmak üzere iki farklı türü bulunmaktadır. Medikal Sonuç Çalışması- Sosyal Destek Ölçeği (MSÇ-SDÖ) iki tür sosyal desteği de ölçen maddeleri içeren bir değerlendirme aracıdır. Çeviri ve tekrar-çeviri yöntemi ile MSÇ-SDÖ Türkçe’ye çevrilmiştir. Çalışmanın bir ay arayla gerçekleştirilen ön-test (N = 241) ve son-test (N = 99) aşamaları vardır. Kullanılan ölçekler U.C.L.A. Yalnızlık Ölçeği, Belirti Tarama Testi, Çokboyutlu Sosyal Destek Ölçeği ve Sosyal Destek Davranışları Ölçeği’dir. Faktör analizi 4 faktör modelin uygunluğunu doğrulamıştır. Tüm ölçeğin iç tutarlığı.96 iken, test tekrar-test güvenirliği .73’tür. Ayrışan geçerlik için tüm ölçek U.C.L.A. Yalnızlık Ölçeği (r = -.65, p < .01) ve Belirti Tarama Testi ile (r = -.276, p < .01) negative korelasyon göstermiştir. Birleşen geçerlik için ise tüm ölçek Çokboyutlu Sosyal Destek Ölçeği (r = .657, p < .01) ve Sosyal Destek Davranışları Ölçeği (r = .404, p < .01) ile pozitif korelasyon göstermiştir. Bulgular MSÇ-SDÖ’nün Türkçe uyarlamasının yeterli geçerlik ve güvenirlik değerlerinin olduğunu göstermektedir.

Keywords
sosyal destek, uyarlama, geçerlik, güvenirlik, MSÇ sosyal destek ölçeği

Abstract
The effect of social support has been investigated in numerous studies. Indeed, studies showed that social support is associated with health in many ways. As accepted, structural and functional support are distinct types of social support. The MOS Social Support Survey is an assessment tool that includes items measuring both types of social support. The MOS Social Support Survey was linguistically adapted to Turkish by translation and back-translation process. The study included a pre-test (N = 241) and a post-test (N = 99) conditions with one-month interval. The questionnaire set included a demographic information form, the MOS Social Support Survey, U.C.L.A. Loneliness Scale, Symptom Checklist 90-Revised, Multidimensional Scale of Perceived Social Support, and Inventory of Socially Supportive Behaviors. Factor analysis confirmed the fit of the 4-factor model. While the internal consistency reliability of the whole scale was .96, the test-retest reliability was .73. The internal consistency reliabilities of the subscales ranged between .58 and .73. As an indicator for the divergent validity, the scale was negatively correlated with U.C.L.A Loneliness Scale (r = -.65, p < .01) and SCL-90-Revised (r = -.276, p < .01). For the convergent validity, the MOS Social Support Survey was correlated positively with MSPSS (r = .657, p < .01) and ISSB (r = .404, p < .01). The results of the study indicated that Turkish adaptation of the MOS Social Support Survey has satisfactory reliability and validity values.

Keywords
social support, adaptation, reliability, validity, MOS Social Support Survey

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri