Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANALYSIS OF THE EFFECTS OF CORPORATE IMAGE ON PURCHASING BEHAVIORS IN INSURANCE COMPANIES
(SİGORTA FİRMALARINDA KURUMSAL İMAJIN SATIN ALMA DAVRANIŞLARIYLA FİRMA PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ )

Author : Zafer ADIGÜZEL  , Buse YAZICI  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 935-954


Summary
Kasko sigortası kavramı, tüketicilerin ortaya çıkan istek ve ihtiyaçlarına göre kullandıkları taşıtlarda meydana gelebilecek hasarlara karşı, riskin minimize edilmesi ve ihtiyaçlarına göre aldıkları taşıtların yaşanabilecek risklere karşı alınan önlem ile kullanılmasını sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Kasko sigortasının talep görmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri kurumsal imaj’dır. Kurumsal İmaj, paydaşların, kurum ile ilgili inançlarının, düşüncelerinin, duygularının, izlenimlerinin, etkileşimlerinin sonucunda oluşmakta ve bireylerin zihninde var olmaktadır. Elde edilen veriler analiz edildiğinde, Kurumsal imaj, satın alma davranışını, kasko sigortasının önemini ve firma performansını etkileyebilmektedir. Araştırma yönteminde 354 anket toplanarak veriler analiz edilmiştir. Analizler IBM SPSS 25 İstatistik Paket Programı kullanılarak yapılmıştır. Anketin uygulanmasında likert ölçeği kullanıldığı için değişkenleri temsil eden soruların analizinde ilk aşamada faktör, ikinci aşamada güvenirlilik analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi değişkenler arasındaki ilişkilerin derecesini görmek amacıyla yapılmıştır. Regresyon analizi kurulan hipotezlerin test edilmesinde ve sobel testi de ara değişken analizinin testi için yapılmıştır.

Keywords
Firma Performansı, Kurumsal İmaj, Kasko Sigortasının Önemi, Satın Alma Davranışı

Abstract
The concept of auto insurance has emerged with the aim of minimizing the risk of the damages that may occur in the vehicles the customers use according to their emerging demands and needs, and ensuring that the vehicles they bought according to their needs are used with the measures taken against possible risks. Corporate Image is formed as a result of stakeholders' beliefs, thoughts, feelings, impressions and interactions about the organization and exists in the minds of individuals. When the data obtained are analyzed, the Corporate image can affect the purchasing behavior, the importance of the auto insurance and the performance of the company. In the research method, 354 questionnaires were collected and their data were analyzed. The analyses were performed using IBM SPSS 25 Statistical Package Program. As the Likert scale was used in the application of the questionnaire, factor analysis was performed in the first stage and reliability analysis was performed in the second stage in the analysis of the questions representing the variables. Correlation analysis was performed to see the degree of relationship between variables. The regression analysis was performed to test the established hypotheses and the Sobel test was performed to test the mediation variable analysis.

Keywords
Firm Performance, Corporate Image, Importance of Auto Insurance, Purchasing Behavior

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri