Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AN EXAMINATION OF THE PROSPECTIVE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ LIFE SKILLS
Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yaşam becerilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim gören 299 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma betimsel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Bolat ve Balaman (2017) tarafından geliştirilen “Yaşam Becerileri Ölçeği (YBÖ)” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri IBM SPSS 24.0 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yaşam becerilerinin genel olarak yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yaşam becerileri, cinsiyet, yaş, sınıf, üye olunan ve faaliyetlerde bulunulan sosyal bir kurum, dernek vb., üniversitede çalışmalarına katıldığı kulüp ve lisansüstü eğitim yapma istek durumları değişkenlerine göre çeşitli alt faktörlerde istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar göstermektedir.

Keywords
Öğretmen Adayı, Sosyal Bilgiler, Yaşam Becerileri.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri