Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORGANIZATIONAL SUPPORT AND THE ROLE OF ORGANIZATIONAL TRUST IN EMPLOYEE EMPOWERMENT
(PERSONEL GÜÇLENDİRMEDE ÖRGÜTSEL DESTEK VE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ROLÜ )

Author : Fatma YILMAZ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 968-980


Summary
Bu çalışmada örgütsel destek, örgütsel güven ve personel güçlendirme ilişkisi incelenmiştir. Bu ilişkiyi belirleyebilmek için bir üretim işletmesinde çalışanlara anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS paket programı aracılığı ile yorumlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde örgütsel destek, örgütsel güven ve personel güçlendirme kavramlarını açıklamaya yönelik literatür taraması yapılmıştır. İkinci bölümde örgütsel destek ve örgütsel güven değişkenlerinin personel güçlendirme ile olan ilişkileri açıklanmıştır. Bu doğrultuda korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre örgütsel destek ve örgütsel güven değişkenleri personel güçlendirmeyi olumlu yönde ve kuvvetli bir biçimde etkilemektedir.

Keywords
Örgütsel destek, örgütsel güven, personel güçlendirme

Abstract
In this study, the relationship between organizational support, organizational trust and personnel empowerment was examined. In order to determine this relationship, a questionnaire was applied to the employees in a production company. Elde edilen veriler SPSS paket programı aracılığı ile yorumlanmıştır. In the first part of the study, literature review was conducted to explain the concepts of organizational support, organizational trust and empowerment. In the second part, the relationship between organizational support and organizational trust variables with personnel empowerment is explained. Correlation and regression analyzes were performed. According to the results of the analysis, organizational support and organizational trust variables affect personnel empowerment positively and strongly.

Keywords
Organizational support, organizational trust, employee empowerment.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri