Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SAĞLIK BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR İLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
Bu çalışma sağlık bilgisi öğretmen adaylarının genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkındaki bilgi ve tutumlarını tespit etmek amacıyla gerçekleşmiştir. Çalışma 2017-2018 güz döneminde, Fırat üniversitesi eğitim fakültesinde formasyon eğitimi alan 58 kadın, 32 erkek olmak üzere toplamda 90 hemşire ve hemşire adayları ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Demir ve Pala (2007) tarafından geliştirilen 14 sorudan oluşan “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Anketi” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için SPPS paket programı kullanılmıştır. Katılımcıların %73.3’ü GDO terimini ilk kez televizyondan duyduğunu belirtirken, %21.1 i ise internet aracılığıyla duyduğunu belirtmiştir. GDO’ ya tarımda verimliliği artırmak amacıyla gerek duyulduğunu belirten katılımcı sayısı %63.3’dür. Katılımcıların %93.3 ü GDO’nun sağlık sorunları yaratabileceğini belirtmiştir. Katılımcıların %83.3’ü alışverişte ürünlerin etiketini okuduklarını, %98.8’u GDO’lu olan ürünlerin paketler üzerinde belirtilmesi gerektiğini ve %92.2’si paketin üzerinde belirtildiği takdirde bu ürünleri almayacaklarını belirtmiştir. Adayların tamamı domuz geni taşıyan bir ürünü tüketmeyeceğini belirtirken, %5.6'sı insan geni taşıyan bir ürünü tüketebileceğini belirtmiştir. Puanlama yapılması istenen ürünler arasında, demir ve Beta Karoten içeriği zengin çeltik (1.88) en yüksek puanı alırken, genetiği değiştirilmiş domates (1.21) en olumsuz puanı almıştır. Bu bulgular doğrultusunda sağlık bilgisi öğretmen adaylarının, GDO ile ilgili bilgi eksikleri olduğu ve GDO’lu ürünlere bakış açılarının olumsuz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Sağlık Bilgisi Öğretmen Adayları, Biyoteknoloji, GDO

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri