Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DETERMINATION OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES’ KNOWLEDGE AND SKILL LEVELS ABOUT COLOR ALGEBRA AND COLORED SHADOWS
Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının renkli gölge oluşumu ve renklerin aritmetiği ile ilgili bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı 2. Sınıf öğrencilerinden rasgele seçilen 10 lisans öğrencisi oluşturmuştur. Bu amaçla öğretmen adaylarının renklerin oluşumu ve renkli gölgeler ile ilgili bilgi ve beceri düzeylerini belirlemek için tasarlanan bu çalışmada veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme sorularından yararlanılmıştır. Öğretmen adaylarına önce renklerin aritmetiği ve renkli gölgeler hakkında yarı yapılandırılmış görüşme soruları yöneltilmiş sonra onlardan sorulara verdiği cevaplara ilişkin deney yapması ve son olarak da ilk basamakta verdiği cevaplarla yaptığı deneyler arasında tutarlı açıklamalar yapmaları istenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen veriler ilkel, sentez ve bilimsel bilgi basamaklarına göre ayrıştırılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlardan fen eğitimi öğretmen adaylarının renklerle ilgili ön bilgilerin olduğu ancak renk aritmetiği ve renkli gölgelerle ile ilgili bilgi ve beceri düzeylerinin yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Öğretmen adaylarının renklerle ilgili bilgi düzeylerinin sentez basamağında olduğu ancak renkli gölgeler ve renk aritmetiği konusunda bilgi düzeylerinin ilkel basamakta olduğu belirlenmiştir. Ayrıca fen bilimleri öğretmen adaylarının renk aritmetiği ve renkli gölgeler ile ilgili becerilerinin ilkel düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Öğretmen ve akademisyenlerin, öğrencilerin ve öğretmen adaylarının renkleri daha iyi anlayabilmeleri için renk aritmetiği ve renkli göleler ile ilgili deneyler tasarlamaları bu deneyleri sınıf ortamında, bilim şenliklerinde ve çeşitli sosyal ağlarda paylaşmaları aynı zamanda fen bilgisi öğretim programında renkli gölgeler ve renklerin aritmetiği konularına yer verilmesi önerilmektedir.

Keywords
Renk aritmetiği, renkli gölgeler, fen eğitimi

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri