Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


27 NumberEditor
Doç. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor


Antalya  2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  |Niyazi GÜMÜŞ , Gülzira ZHAXYGLOVA, Maiya MİRZABEKOVA  
USING TURKISH SOAP OPERAS (TV SERIES) AS A MARKETING COMMUNICATION TOOL: A RESEARCH ON TURKISH SOAP OPERAS IN KAZAKHSTAN Ss, 390-407
TÜRK DİZİLERİNİN PAZARLAMA İLETİŞİM ARACI OLARAK KULLANILMASI: KAZAKİSTAN’DAKİ TÜRK DİZİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Summary | Abstract | Full Text |

Şükran UÇUŞ , İbrahim GAFA, İrem DEMİRBAŞ, Zeki YILDIZ, Kadir SÖNMEZ  
REVIEW OF THE ELIGIBILITY OF CHILDREN’S BOOKS TO THE CONGURITY OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULA (K1-K3) Ss, 408-441
ÇOCUK KİTAPLARININ HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Fadime SEÇGİN , Mehmet TATAN  
THE PHENOMENA OF VIOLENCE AGAINST WOMEN AS A HUMAN RIGHTS VIOLATION: VIOLENCE EXPERIENCES OF A GROUP OF WOMEN LIVING IN WOMEN’S SHELTER Ss, 442-460
BİR İNSAN HAKLARI İHLALİ OLARAK KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLGUSU: KADIN SIĞINMA EVİNDE YAŞAYAN BİR GRUP KADININ ŞİDDET DENEYİMLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Bayram TAY  
COMPARISON OF 2005 SOCIAL STUDIES COURSE CURRICULUM AND 2017 SOCIAL STUDIES COURSE DRAFT CURRICULUM Ss, 461-487
2005 SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE 2017 TASLAK SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KARŞILAŞTIRMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Sezai ÖZTAŞ  
AHMET CEVDET PASHA'S HISTORIOGRAPHY AND HIS OPINIONS ON HISTORY EDUCATION AND HISTORY TEACHING Ss, 488-506
AHMET CEVDET PAŞA'NIN TARİHÇİLİK ANLAYIŞI VE TARİH EĞİTİMİ İLE TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Barış TOPTAŞ , Özlem KILINÇER  
STUDY ON DEVELOPMENT OF ATTITUDE SIZE FOR MANUFACTURING TRANSITION IN INSTRUMENT EDUCATION Ss, 507-530
ÇALGI EĞİTİMİNDE DEŞİFRE YAPMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Cumhur TÜRK , Hüseyin KALKAN, Bekir Yıldırım  
AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE TEACHING OF SEASONS: MODEL TRANSFORMATION Ss, 531-561
MEVSİMLER KONUSUNUN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA: MODEL DÖNÜŞÜMÜ

Summary | Abstract | Full Text |

Gonca KEÇECİ , Fikriye KIRBAĞ ZENGİN, Burcu ALAN  
SCIENCE FESTIVAL ATTITUDE SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY Ss, 562-575
BİLİM ŞENLİĞİ TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Süheyla SARITAŞ  
AS MARKET SELLERS AND VILLAGERS , THE ASPECT OF WOMEN FROM THE SOCIO-ECONOMIC PERSPECTİVE Ss, 576-587
SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL AÇIDAN PAZARCI-KÖYLÜ KADINLAR: BALIKESİR ÖRNEĞİ

Summary | Abstract | Full Text |

Sibel CENGİZHAN  
THE EFFECT OF TEAM-GAME-TOURNAMENT TECHNIQUE ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND LONG-TERM RETENTION OF STUDENTS IN TEACHING MATHEMATICS AND STUDENTS’ OPINIONS Ss, 588-608
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TAKIM-OYUN-TURNUVA TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA, ÖĞRENME KALICILIĞINA ETKİSİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Yavuz BOLAT , Musa Tarık TEKİN  
TRENDS IN RESEARCHS TRAINING OF GIFTED: A METHODOLOGICAL ANALYSIS Ss, 609-629
ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA EĞİLİMLER: YÖNTEM BİLİMSEL BİR ANALİZ

Summary | Abstract | Full Text |

Yusuf Ekrem AKBAŞ  
GLOBAL TAX COMPETITION AND ITS REFLECTIONS ON FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: TURKEY-EU ANALYSIS Ss, 630-641
KÜRESEL VERGİ REKABETİ VE YANSIMALARI: TÜRKİYE AB ANALİZİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe Eliüşük BÜLBÜL , Hüseyin IZGAR  
AN ANALYSIS OF PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND HOPELESSNESS LEVELS FROM FAMILIES WİTH SCHIZOPHRENIC PATIENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES Ss, 641-661
ŞİZOFRENİ HASTASI OLAN AİLELERİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

İlknur ÖZPINAR , Arzu AYDOĞAN YENMEZ, Seher MANDACI ŞAHİN  
PROBLEMS OF FOREIGN STUDENTS OF TURKIC ORIGIN AND SOLUTION PROPOSALS Ss, 662-679
TÜRK SOYLU YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Emre CİVELEK , Murat ÇEMBERCİ, Fatma Serab ONURSAL, Mustafa Emre CİVELEK, Nagehan UCA, Okşan KİBRİTCİ ARTAR  
ANALYSIS OF BUSINESS POSITIONS REQUIRING PROFESSIONAL COMPETENCE CERTIFICATES IN CIVIL AVIATION Ss, 680-712
SİVİL HAVACILIKTA YETERLİLİK BELGESİ GEREKTİREN İŞ POZİSYONLARININ ANALİZİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ömer OBUZ  
ON SOME LETTERS AND TELEGRAMS SENT TO ADNAN MENDERES: STOP Ss, 713-729
ADNAN MENDERESE GÖNDERİLEN BAZI MEKTUP VE TELGRAFLAR ÜZERİNE: STOP

Summary | Abstract | Full Text |

Ömer Faruk SÖNMEZ , Emrullah KARATEKİN  
REVIEW THE ÖMER SEYFETTIN’S STORIES IN TERMS OF VALUES IN SOCIAL STUDIES TEACHING PROGRAM Ss, 730-755
ÖMER SEYFETTİN HİKÂYELERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROĞRAMLARINDA YER ALAN DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Emine KARASU AVCI  
THE VIEWS ABOUT THE GRADUATE PROGRAM OF SOCIAL STUDIES TEACHING OF THE CANDIDATES OF SOCIAL STUDIES TEACHER Ss, 756-786
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri