Özet


SİVİL HAVACILIKTA YETERLİLİK BELGESİ GEREKTİREN İŞ POZİSYONLARININ ANALİZİ
Türkiye’de son yıllardaki Sivil Havacılık verilerine bakıldığında sektörün giderek büyümekte olduğu görülmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte havayolu işletmelerinin daha kısa sefer süresi ve daha yüksek sefer sıklığı sayesinde oluşturdukları ekonomik tarife paketleri sektörün iş hacmini artırmıştır. Bu artış sektördeki insan kaynağı talebini de arttırmıştır. Sektörün talep ettiği sivil havacılık alanında yetişmiş insan kaynağı üniversiteler tarafından da dikkate alınmış ve üniversiteler sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla bölüm/program ve kontenjan sayılarını arttırmışlardır. Ancak, üniversitelerdeki müfredat, öğretim elemanı, yabancı dil ve yeterlilik belgesi eksiklikleri sivil havacılık alanında eğitim görmüş kişilerin sektördeki iş pozisyonlarında çalışmalarında sorunlar yaratmaktadır. Bu makale, bu sorunları işletmeler, istihdam rakamları ve yeterlilik belgesi sağlayan eğitimler kapsamında ele alan Türkiye’deki ilk araştırmadır. Makalenin sonuç kısmında tüm paydaşlar için bir yeterlilik belgesi haritası geliştirmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sivil Havacılık, Yeterlilik Belgesi, İş pozisyonları
Reference