Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AS MARKET SELLERS AND VILLAGERS , THE ASPECT OF WOMEN FROM THE SOCIO-ECONOMIC PERSPECTİVE
(SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL AÇIDAN PAZARCI-KÖYLÜ KADINLAR: BALIKESİR ÖRNEĞİ )

Author : Süheyla SARITAŞ    
Type :
Printing Year : 8
Number : 27
Page : 576-587


Summary
Pazarlar geçmişten günümüze üretici ve tüketici ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı önemli alışveriş mekanlarından biridir. Kuruldukları bölgelerin sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan pazarlar, kentleşme ve modernleşme olgularıyla birlikte toplumların değişim ve dönüşümlerini de yansıtırlar. Bu çalışmada, Balıkesir ilinin merkez ve merkeze yakın ilçelerine bağlı çeşitli köylerde yaşayan, yaşamlarının büyük bir kısmını tarımsal faaliyetlerle geçiren, elde ettikleri tarımsal ürünleri Balıkesir’in merkezinde kurulan çeşitli pazarlarda satarak geçimlerini sağlayan pazarcı-köylü kadınlarla görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda elde ettiğimiz veriler doğrultusunda, sosyo-ekonomik ve kültürel açısından Balıkesir pazarcı-köylü kadınların sosyo-ekonomik ve kültürel açılardan değerlendirilecektir.

Keywords
pazar, köy, kadın, Balıkesir

Abstract
Bazaars are one of the important shopping places where the daily producers and consumer relations are intense. They also reflect the socio-economic and cultural characteristics of the regions they settled and show the changes and transformations of societies including the with the terms of urbanization and modernization. In this study, it is interviewed with villager women who live in the villages located nearby in the center of the city, Balikesir. The women spend amount of their lives with agricultural activities and sell their agricultural products in local bazaars in the center of the city. In accordance the data we collected, it is aimed to make an evaluation on the socio-economic and cultural aspects of the villager women and their bazaar activities in the center of Balikesir.

Keywords
bazaar, village, woman, Balikesir

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri