Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


REVIEW OF THE ELIGIBILITY OF CHILDREN’S BOOKS TO THE CONGURITY OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULA (K1-K3)
(ÇOCUK KİTAPLARININ HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ )

Author : Şükran UÇUŞ  , İbrahim GAFA, İrem DEMİRBAŞ, Zeki YILDIZ, Kadir SÖNMEZ  
Type :
Printing Year : 8
Number : 27
Page : 408-441


Summary
The purpose of the current study aimed at investigating children’s books, regarding objectives, units, values, skills congruity to social studies (K1-K3) curriculum. The study group is comprised of 300 books for children appealing to between age 6-9. Books were chosen on the basis of elementary school teachers’ opinions and the instructors’ opinion as for the field of the expert about children’s literature, best sale books in most well-known bookstores to compile a list. The method of current study is the descriptive model in a qualitative strand. The data was analyzed with document analysis, and it supported with quotes from books. Besides, frequencies and percentages were used for the analysis of data. To actualize document analysis in a common and objective framework, researchers developed a “Book Evaluation Form” as a book checklist for the curriculum. “Observation” and “Communication” are most common skills, “The love of Nature” and “Helping Each Other” are most common values, “Nature and Environment” unit and its objectives are mostly observed in the books regarding social studies curriculum. When it comes to rarely seen skill, value and units-objectives, using information technologies, awareness of national and cultural values, personal care, time management for skills; esthetic, patriotism, being scientific for values; “Nature and Environment” for grade 1st and grade 2nd’s units and their objectives, “Healthy Life” for grade 3rd were seldom observed in the target children’s books related to social studies (K1-K3).

Keywords
Social studies, social studies curriculum ,children’s literature, children’s books.

Abstract
Bu araştırmanın amacı ilkokul dönemine seslenen çocuk kitaplarının hayat bilgisi öğretim programına uygunluğunun incelenmesidir. Bu kapsamda hayat bilgisi öğretim programındaki beceri, değer, ünite ve kazanımlar kitaplara uygunluğu açısından değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 6-9 yaş arası çocuklara hitap eden 300 çocuk kitabı oluşturmaktadır. Kitapların seçiminde; öğretmen görüşleri, yayınevlerinin en çok satan kitaplar listeleri, çocuk edebiyatını dersini okutan öğretim üyelerinin görüşleri kapsamında ortak bir kitap havuzu oluşturulmuş, bu bağlamda çalışma grubu belirlenmiştir. Nitel araştırmadan doküman incelemesi yöntemi ile incelenen kitaplar, araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kitap Değerlendirme” formu kapsamında değerlendirilmiştir. Kitaplarda hayat bilgisi öğretim programında yer alan becerilerden gözlem ve iletişim, değerlerden doğa sevgisi ve yardımlaşma, ünite ve kazanımlardan ise her sınıf düzeyinde doğa ve çevre ünitesinin ve bu üniteye ilişkin kazanımların en çok oranda yer aldığı tespit edilmiştir. Kitaplarda en az oranda ise becerilerden iletişim teknolojilerini kullanma, milli ve kültürel değerleri tanıma, kişisel bakım ve zaman yönetimi; değerlerden estetik, vatanseverlik ve bilimsellik, ünite ve kazanımlardan birinci ve ikinci sınıf için doğa ve çevre, üçüncü sınıf düzeyinde ise sağlıklı hayat ünitesinin en az oranda yer verildiği görülmüştür.

Keywords
Hayat bilgisi öğretimi, öğretim programı, çocuk edebiyatı, çocuk kitapları.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri