Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


TÜRK SOYLU YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Özellikle son yıllarda Türkiye’nin; ekonomik, sosyal ve kültürel alanda dünyada daha etkili bir konuma gelmesinin eğitim alanında da yansımaları görülmeye başlamış ve ülkemiz özellikle tarihi ve kültürel anlamda ilişkili olduğu ülke öğrencilerinin eğitim görmek istediği öncelikli ülkeler arasında yer almıştır. Ancak yabancı bir ülkede okumak hiç kuşkusuz bazı zorlukları beraberinde getirmektedir. Öğrencilerin Türkiye’deki eğitim-öğretim olanaklarından en üst düzeyde faydalanabilmeleri, yaşadıkları sorunların belirlenip ortadan kaldırılması yönündeki çabalara bağlıdır. Bu doğrultuda çalışmada eğitim fakültelerine yükseköğrenim amacıyla gelen Türk soylu yabancı uyruklu öğrencilerin yükseköğrenim için Türkiye’yi tercih etme sebepleri, karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen araştırma, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 18 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma verileri yazılı görüş formu ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin çoğunun öğrenim gördükleri programdan memnun oldukları ve geçimlerini çalışarak sağladıkları; öğrencilerin yükseköğrenim için Türkiye’yi tercih etme sebeplerinin başında daha nitelikli eğitim alma, Türkiye’yi sevme ve merak etme, meslek edinme olasılığını arttırma ile kültür farkının olmamasının geldiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca birçok öğrencinin yaşadığı sorunların başında ekonomik sorunların yer aldığı da bu çalışmadan elde edilen sonuçlardandır. Bu doğrultuda, kendi olanakları ile okumak isteyen öğrencilere yönelik burs imkânlarının artırılması önerilmektedir.

Keywords
Uluslararası Eğitim, Türkiye, Eğitim Fakültesi, Türk Soylu Yabancı Uyruklu Öğrenciler.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri