Özet


TÜRK DİZİLERİNİN PAZARLAMA İLETİŞİM ARACI OLARAK KULLANILMASI: KAZAKİSTAN’DAKİ TÜRK DİZİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Markalar, yaşadıkları yoğun rekabet karşısında ayakta kalabilmek ve daha fazla tüketiciye ulaşabilmek için kullandıkları pazarlama iletişim araçlarında değişiklik yapmaktadırlar. Günümüzde markaların yararlandığı pazarlama iletişim mecralarından biri de şüphesiz Televizyon dizileri olmaktadır. Markalar, dizilerde kullandıkları ürün yerleştirme uygulamaları ile ya da marka ya da ürünleri dizi karakterlerine kullandırmak suretiyle tüketicileri etkileme arayışı içine girmektedirler. Bu kapsamda son yıllarda çok sayıda Türk dizisi özellikle Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar olmak üzere çok sayıda bölge ülkesinden talep görmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı Kazakistan’da gösterilen Türk dizlerinin pazarlama iletişimi aracı olarak kullanılması ve etkilerini öğrenmektir. Araştırma kapsamında hazırlanan anket 1-25 Mart 2016 tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı şehrinde yaşayan ve kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 186 kişiye yüz yüze uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türk dizileri, pazarlama iletişimi, Kazakistan
Reference