Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin yetiştirilmesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı ile ilgili görüşlerinin neler olduğunu ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 1. ve 4. sınıfta okuyan 137 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla toplanan veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırmada öğretmen adayları Sosyal Bilgileri, toplumsal yönüne ve sosyal bilimlerle ilişkisine dayanarak tanımlamışlardır. Sosyal Bilgilerin amacını her iki sınıf düzeyinde öğretmen adayı da vatandaşlık bilinci kazandırmak olarak belirtmektedirler. Öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler programından ortak beklentileri öğretmen adaylarını yeterli hale getirmesidir. Öğretmen adayları genel olarak Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı derslerinin bölüme uygun dersler olduğunu ancak derslerin öğrencilere aktarımı konusunda problem yaşadıklarını ve programda gereksiz dersler bulunduğunu ifade etmektedirler. Ayrıca öğretmen adayları derslerde en çok kullanılan yöntemin anlatım yöntemi olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen adayları, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı ile ilgili sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, derslerde farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması ve ezberci eğitim-öğretim anlayışından uzaklaşılmasını önermişlerdir. Araştırmada öğretmen adaylarının görüşlerinin genel anlamda sınıf düzeylerine göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının görüşlerinden yola çıkılarak öneriler ileri sürülmüştür.

Keywords
Sosyal Bilgiler Lisans Programı, öğretmen adayı, Sosyal Bilgiler, görüş


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri