Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


MEVSİMLER KONUSUNUN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA: MODEL DÖNÜŞÜMÜ
Bu çalışmada mevsimler konusunun fiziksel modeller ve sanal gerçeklik programlarıyla öğretilmesinin öğretmen adaylarının paylaşılan modellerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 3 farklı fiziksel model geliştirilmiş olup, 3 farklı sanal gerçeklik programı kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 100 Fen Bilimleri öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma gerçek deneme modellerinden yarı-deneysel yapıdadır. Çalışmanın verileri açık uçlu soru formu kullanılarak elde edilmiştir. Veriler uygulamalar öncesi, uygulamalar sonrası ve uygulamalardan uzun süre sonra (kalıcılık) olmak üzere üç kere alınmış olup içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler soru-soru analiz ve tüm sorulara verilen cevapları birlikte değerlendiren bütüncül analiz şeklinde olmak üzere iki aşamada yapılmıştır. Analizler sonucunda mevsimler konusunun öğretiminde her iki yönteminde etkili olduğu tespit edilmiştir. Fakat gerçekleşen öğrenmelerin kalıcılığını sağlamada fiziksel modellerle yapılan öğretimin daha başarılı olduğu görülmüştür. Ayrıca bütüncül analizler sonrası fiziksel modellerle yapılan öğretimin öğrencileri bilimsel modele yönlendirirken, sanal gerçeklik programlarıyla yapılan öğretimin ise sentez modele yönlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkarak astronomi eğitiminde fiziksel modellerin kullanımının ve üretiminin yaygınlaştırılması önerilmiştir. Son olarak mevsimler konusunun öğretiminde dikkat edilmesi gereken durumlar belirtilmiştir.

Keywords
Fiziksel model, sanal gerçeklik, paylaşılan model, kalıcılık, mevsimler


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri