Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PROBLEMS OF FOREIGN STUDENTS OF TURKIC ORIGIN AND SOLUTION PROPOSALS
(TÜRK SOYLU YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ )

Author : İlknur ÖZPINAR  , Arzu AYDOĞAN YENMEZ, Seher MANDACI ŞAHİN  
Type :
Printing Year : 8
Number : 27
Page : 662-679


Summary
Especially in recentyears, it is began to seen that Turkey become to a more effective position in the field of economic, social and cultural field in the World and our country is among the priority countries in which students from different countries want to study where it is particularly relevant in terms of history and culture. However, reading in a foreign country undoubtedly brings with it some difficulties. In order for the students to benefit from the educational opportunities in Turkey at the highest level, studies should be carried out to identify and eliminate the problems they have experienced. In this direction, this study aims to examine the reasons for students’ preferring Turkey and to determine the difficulties encountered that Turkish native foreign students who come to education faculties for higher education. The research, which was carried out by adopting qualitative research approach, was carried out with 18 students studying at Ömer Halisdemir University Faculty of Education. The research data were collected by a questionnaire form and semi-structured interviews. At the end of the research, it has been revealed that most of the students were satisfied with the program and they make their living by working. The main reasons to prefer Turkey for higher education are; more qualified education, liking and curiosity of Turkey, the possibility of having a good job and cultural similarities. It is also obtained from this study that economic problems are the most common problems faced by many students. In this direction, it is suggested to increase the scholarship opportunities for students who want to study with their own possibilities.

Keywords
International Education, Turkey, Education Faculty, Turkish Native Foreign Students.

Abstract
Özellikle son yıllarda Türkiye’nin; ekonomik, sosyal ve kültürel alanda dünyada daha etkili bir konuma gelmesinin eğitim alanında da yansımaları görülmeye başlamış ve ülkemiz özellikle tarihi ve kültürel anlamda ilişkili olduğu ülke öğrencilerinin eğitim görmek istediği öncelikli ülkeler arasında yer almıştır. Ancak yabancı bir ülkede okumak hiç kuşkusuz bazı zorlukları beraberinde getirmektedir. Öğrencilerin Türkiye’deki eğitim-öğretim olanaklarından en üst düzeyde faydalanabilmeleri, yaşadıkları sorunların belirlenip ortadan kaldırılması yönündeki çabalara bağlıdır. Bu doğrultuda çalışmada eğitim fakültelerine yükseköğrenim amacıyla gelen Türk soylu yabancı uyruklu öğrencilerin yükseköğrenim için Türkiye’yi tercih etme sebepleri, karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen araştırma, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 18 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma verileri yazılı görüş formu ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin çoğunun öğrenim gördükleri programdan memnun oldukları ve geçimlerini çalışarak sağladıkları; öğrencilerin yükseköğrenim için Türkiye’yi tercih etme sebeplerinin başında daha nitelikli eğitim alma, Türkiye’yi sevme ve merak etme, meslek edinme olasılığını arttırma ile kültür farkının olmamasının geldiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca birçok öğrencinin yaşadığı sorunların başında ekonomik sorunların yer aldığı da bu çalışmadan elde edilen sonuçlardandır. Bu doğrultuda, kendi olanakları ile okumak isteyen öğrencilere yönelik burs imkânlarının artırılması önerilmektedir.

Keywords
Uluslararası Eğitim, Türkiye, Eğitim Fakültesi, Türk Soylu Yabancı Uyruklu Öğrenciler.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri