Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


AHMET CEVDET PAŞA'NIN TARİHÇİLİK ANLAYIŞI VE TARİH EĞİTİMİ İLE TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde önemli görevlerde bulunmuş olan Ahmet Cevdet Paşa, bir devlet adamı olmasının yanı sıra tarihçi, hukukçu, eğitimci, dilci ve şairdir. Osmanlı tarihinde bu özelliklerin hepsini birlikte üzerinde taşıyan çok az kişi mevcuttur. Bu bakımdan günümüze kadar Ahmet Cevdet Paşa hakkında birçok araştırmalar yapılmıştır. Her geçen gün kendisiyle ilgili değişik alanlarda yapılan çalışmalar ise bu araştırmaların henüz tamamlanmadığını göstermektedir. Birçok özelliği üzerinde taşıyan Ahmet Cevdet Paşa, aynı zamanda XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin en önemli vakanüvis ve tarihçilerinden biridir. Osmanlı tarihçilerinin büyük bir kısmı vakanüvis oldukları için genellikle olayları kronolojik bakımdan ele almışlardır. Ahmet Cevdet Paşa ise bunun dışına çıkabilen ve olayların sebep ve sonuçları hakkında kendi görüşlerine de yer veren ve kaynakları kullanmaya karar verirken eleştiriyi bir yöntem olarak kullanan az sayıda Osmanlı tarihçisinden biridir. Ahmet Cevdet Paşa'nın birçok alanda çalışmalar yapmış ve değişik alanlarda eserler vermiş olması onun tarihçiliğine ve tarih eğitimciliğine olumlu etkileri olmuştur. Disiplinlerarası bir yaklaşıma sahip olan Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı tarihçiliğine yeni bir anlayış getirmiş, bir tarih felsefesi ve metodoloji ortaya koyma çabası içerisinde bulunmuştur. Bu çalışmada Ahmet Cevdet Paşa'nın tarihçilik anlayışı ve tarih eğitimi ile öğretimine ilişkin görüşleri ele alınacaktır.

Keywords
Ahmet Cevdet Paşa, tarihçilik, tarih eğitimi, tarih öğretimi.


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri