Abstract


GLOBAL TAX COMPETITION AND ITS REFLECTIONS ON FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: TURKEY-EU ANALYSIS
Bu çalışmada, 2000-2013 döneminde Türkiye ve 6 Avrupa Birliği ülkesinde vergi rekabetinin yansımaları analiz edilmiştir. Bu bağlamda, kurumlar vergisi oranı ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasında ilişki olup olmadığı panel veri yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, kurumlar vergisi oranı ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasında negatif ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Vergi rekabeti, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Kurumlar Vergisi, Panel Veri.
Reference