Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÇALGI EĞİTİMİNDE DEŞİFRE YAPMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Bu çalışmada, müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin deşifre yapmaya yönelik tutumlarını belirlemek için "Çalgı Eğitiminde Deşifre Yapmaya Yönelik Tutum Ölçeği" geliştirmek ve geliştirilen bu ölçeğin geçerlik-güvenirliğini kanıtlamak amaçlanmıştır. Ayrıca ölçeğin psikometrik bulgularına dayalı olarak Müzik Eğitimi ABD öğrencilerinin çalgı eğitiminde deşifre yapmaya yönelik tutumları cinsiyet ve sınıf değişkenleri açısından incelenmiştir. Çalışmanın verileri Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında öğrenim gören 270 öğrenciden toplanmıştır. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi ile gerçekleştirilen bulgularına göre 4 boyuttan oluşan bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Cronbach Alfa analizlerine göre ölçeğin güvenirliği tüm alt boyutlarında .83 ile .88 arasında değişmektedir. Son olarak müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin çalgı eğitiminde deşifre yapmaya yönelik tutumları cinsiyet ve sınıf düzeyine göre farklılar göstermektedir.

Keywords
Çalgı Eğitimi, Deşifre Yapma, Tutum Ölçeği, Müzik Eğitimi


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri