USING TURKISH SOAP OPERAS (TV SERIES) AS A MARKETING COMMUNICATION TOOL: A RESEARCH ON TURKISH SOAP OPERAS IN KAZAKHSTAN
(TÜRK DİZİLERİNİN PAZARLAMA İLETİŞİM ARACI OLARAK KULLANILMASI: KAZAKİSTAN’DAKİ TÜRK DİZİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA )

Author : Niyazi GÜMÜŞ  , Gülzira ZHAXYGLOVA, Maiya MİRZABEKOVA  
Type :
Printing Year : 8
Number : 27
Page : 390-407
    


Summary
In order to survive in the highly-competitive environment and to reach as many consumers as possible, brands make changes in the marketing communication tools they employ. Presently television soap operas (TV series) are decidedly one of the most effective marketing communication channels frequently utilized by brands. Via placing their products in soap operas or endorsing the television characters with their brand or products, modern brands seek to impress the consumers. Within that context, Turkish soap operas have lately gained much popularity in a good number of regional states particularly Middle Eastern, Balkans and Caucasus countries. It is thus the purpose of present study to analyze using Turkish soap operas aired as a marketing communication tool in Kazakhstan and investigate its effects. The face-to-face interview concocted within the scope of this research was conducted between 1-25 March 2016 among 186 citizens residing in Kazakhstan- Almaty city and were selected via convenience sampling method.

Keywords
Turkish soap operas, Marketing communication, Kazakhstan

Abstract
Markalar, yaşadıkları yoğun rekabet karşısında ayakta kalabilmek ve daha fazla tüketiciye ulaşabilmek için kullandıkları pazarlama iletişim araçlarında değişiklik yapmaktadırlar. Günümüzde markaların yararlandığı pazarlama iletişim mecralarından biri de şüphesiz Televizyon dizileri olmaktadır. Markalar, dizilerde kullandıkları ürün yerleştirme uygulamaları ile ya da marka ya da ürünleri dizi karakterlerine kullandırmak suretiyle tüketicileri etkileme arayışı içine girmektedirler. Bu kapsamda son yıllarda çok sayıda Türk dizisi özellikle Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar olmak üzere çok sayıda bölge ülkesinden talep görmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı Kazakistan’da gösterilen Türk dizlerinin pazarlama iletişimi aracı olarak kullanılması ve etkilerini öğrenmektir. Araştırma kapsamında hazırlanan anket 1-25 Mart 2016 tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı şehrinde yaşayan ve kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 186 kişiye yüz yüze uygulanmıştır.

Keywords
Türk dizileri, pazarlama iletişimi, Kazakistan