Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


20 NumberEditor
Assoc. Prof. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor
Assoc. Prof. Dr. Bayram TAY

Antalya  2015

Generic File  | Cover  | Table of contents  |Çiğdem KARA  
Halk Masalı Yazmak Ss, 1-20
Writing A Folk Tale

Summary | Abstract | Full Text |

Fatma Ahsen TURAN  
TOPLUMSAL BELLEKTE VE SÖZLÜ ŞİİR GELENEĞİNDE PLEVNE HARBİ VE GAZİ OSMAN PAŞA Ss, 21-38
BATTLE OF PLEVNA AND GAZI OSMAN PASHA IN SOCIAL MEMORY AND ORAL POETRY TRADITION

Summary | Abstract | Full Text |

Funda BULUT  
TANZİMAT VE SERVET-İ FÜNUN ROMANINDA BATILI BİR EĞLENCE KÜLTÜRÜ: BALO Ss, 39-65
A WESTERN ENTERTAINMENT CULTURE IN TANZIMAT VE SERVET-I FUNUN NOVELS: BALLS

Summary | Abstract | Full Text |

Canan KÖKUS  
ÂŞIK NURŞAH’IN ŞİİRLERİNDE GURBET Ss, 66-78
HOMESICKNESS IN LOVE WITH THE POETRY NURŞAH

Summary | Abstract | Full Text |

Ebru ŞENOCAK  
HALK ANLATI VE İNANIŞLARINDA MİTOLOJİK BİR MEYVE: NAR Ss, 79-104
A MYTHOLOGICAL FRUIT IN NARRATIVE E BELIEF OF PUBLIC: POMEGRANATE

Summary | Abstract | Full Text |

Esma ŞİMŞEK  
KIBRIS’TA ANLATILAN “HACI MEHMET BUBA İLE LALASI” EFSANESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 105-115
AN ASSESSMENT ABOUT A LEGEND NAMED “HACI MEHMET BUBA AND LALASI” WHICH NARRATED IN CYPRUS

Summary | Abstract | Full Text |

Fahri DAĞI  
Balbal Dikme Geleneğine Anadolu’da Bir Örnek: Hz. Ökkeş Balbalları ve Balballar Üzerine Yeni Bir Yaklaşım Ss, 116-134
An Example of Erecting Headstones in Anatolia: The Headstones of Hz. Ökkeş and A Recent Approach for Headstones

Summary | Abstract | Full Text |

Gülda ÇETİNDAĞ SÜME  
HALK ANLATILARINDA “OLAĞANÜSTÜ BİÇİMDE HAMİLE KALMA” MOTİFİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 135-151
THE EVALUATION ON GETTING PREGNANT THEME EXTRAORDINARILY IN FOLK NARRATIVES

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet ALPTEKİN  
Bey Böyrek türküsü Ss, 152-163
Bey Böyrek Folk Song

Summary | Abstract | Full Text |

Meral OZAN  
EFLATUN CEM GÜNEY’IN KALEMİYLE FANTASTİK KURGULAMA: „SANAT MASALI“ Ss, 164-182
FANTASTIC TELLING BY THE PEN OF EFLATUN CEM GÜNEY: “LITERARY FAIRY TALES”

Summary | Abstract | Full Text |

Nedim BAKIRCI  
IGNACZ KUNOS’UN DERLEDİĞİ MASAL METİNLERDE YER ALAN MİTOLOJİK UNSURLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 183-210
A RESEARCH ON MYTHOLOGICAL FACTORS TAKİNG PART AT FOLK TALES COMPİLED BY IGNACZ KUNOS

Summary | Abstract | Full Text |

Nezahat ÖZCAN  
LATİFE TEKİN’İN SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM ROMANINDA ATİYE Ss, 211-223
"ATİYE" IN LATİFE TEKİN'S SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM “SHAMELESS LOVER DEATH” NOVEL

Summary | Abstract | Full Text |

Reyhan Gökben SALUK  
KÖROĞLU, ERMENİ VE BİR TÜRKÜ Ss, 224-241
KOROGLU, ARMENIAN AND A TURKISH FOLKSONG

Summary | Abstract | Full Text |

Serdar Deniz ÖZDEMİR  
KAHRAMANIN SEMBOLİK YOLCULUĞU BAĞLAMINDA FERHAT İLE ŞİRİN HİKÂYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 242-253
AN INVESTIGATION OF THE FOLK TALE NAMED “FERHAT WITH ŞİRİN” WITH THE CONTEXT OF HERO’S SYMBOLIC JOURNEY

Summary | Abstract | Full Text |

Tuğçe ERDAL  
Tür ve Şekil Tartışmalarına Genel Bir Bakış Ss, 254-265
A General View To The Genre And Form Discussions

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri