Abstract


Halk Masalı Yazmak
Bu yazıda, 2012-13 akademik yılında EDB 411 ve 412 Türkoloji Çalışmaları (B grubu) derslerini alan altı lisans öğrencisiyle yapılan masal yazma deneyimi konu edilmektedir. Bu deneyime başlatan soru, “geleneksel masalın temel yapısı ve yaratıcı yazarlık ilkeleri takip edilerek bir masal yazmak mümkün mü?” olmuştur. Yazının amacı, kurgu metin yazmak isteyenlere, bir yazma denemesi olarak hem geleneksel edebiyat okumanın, hem de onun biçim özelliklerinden yararlanmanın önemini göstermektir. Yazı dört bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, Holbek ve Lüthi aracılığıyla, geleneksel masalın yapısı hakkında kısa bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde, çağdaş yaratıcı yazar adaylarına yapılan önerilerden bazıları listelenmektedir. Üçüncü bölümde, her iki yazı geleneğinin kesişen ve ayrılan yönleri saptanmaktadır. Son bölümde de öğrencilerle masal yazma deneyimi anlatılmakta ve dört öğrencisinin masalı Holbek’in beşli eylem sistemine göre özetlenmektedir. Makalenin sonunda, bu deneyimin etkileri şöyle vurgulanmaktadır: Yaratıcı yazarlığı deneyim eden öğrenciler, tartışmasız, tatmin edici bir duyguya ve özgüvene sahip olmaktadır. Her ne kadar biçim bilgisine, sözcük hazinesi, dilbilgisi, okuma alışkanlığı, hayal gücü, duygu ve tüm bunları yansıtma gücüne sahip olunsa belki de hiç yazar olunamayacaktır. Tüm bunlara sahip olmadan önce yetenek ve yazma becerisine sahip olmak gerekir.

Keywords
Halk Masalı, Yaratıcı Yazarlık, Geleneksel Anlatıcı
Reference