Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HALK ANLATI VE İNANIŞLARINDA MİTOLOJİK BİR MEYVE: NAR
(A MYTHOLOGICAL FRUIT IN NARRATIVE E BELIEF OF PUBLIC: POMEGRANATE )

Author : Ebru ŞENOCAK    
Type :
Printing Year : 6
Number : 20
Page : 79-104


Summary
Şamanist inanışlardan bugüne her milletin kutsallaştırarak ölümsüzleştirdiği bir meyve olan nar, cennet meyvesi diye bilinmektedir. Kutsal meyve nar halk hekimliği, kök boya, gıda, hediyelik eşya yapımı vb. gibi pek çok sahada yaşam alanı bulmuştur. Bu anlamda nar ağacı; meyvesi, çiçeği, çekirdekleri, zarı, yağı, suyu ve kabukları ile çeşitli karışımlar halinde sanayi, ticari, tıbbi vb. gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Nar rüya tabirleri, halk anlatı ve inanışlarında sembolik anlamları ve olağanüstü özellikleriyle de yaşatılmaktadır. Mitolojiler, yaşam enerjilerimizi besleyen saf kaynaklar olup, insanın kökene dönüş arzusuna sembolik bir yol haritası çizmektedir. Mitolojilerin parçalanmış şekilleri olan masallar başta olmak üzere, halk hikâyesi, ninni, bilmece vb. gibi türlerde de ele alınan nar, çeşitli sembollerle mitolojik dönemin etkilerini yaşatmaktadır. Tespit ettiğimiz metinlerde narın mitolojik kökeni olağanüstü güç ve güzellik, bolluk ve bereket, kutsal ağaç hayat/bilgi ağacı, kötü iyeleri uzaklaştıran nazar sembolü ve zürriyet sahibi olma özellikleriyle karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu çalışmada, kolektifin üretimlerinden hareketle narın, geleneklerimizdeki yeri ve anlatılarda karşılaştığımız sembolik anlamları bilimsel metotlarla tahlil edilecektir. Böylece yüzyıllık tarihi, kültürel birikim ve tecrübelerin eşliğinde sembollerle kodlanarak, insanoğluna verilmek istenen mesajlar, inanç dünyası ve evrensel kültürün ortak değerleri tespit edilmeye çalışılacaktır.

Keywords
Mitoloji, nar, sembol, arketip, evrensel kültür

Abstract
From the Shamanistic beliefs to this day, pomegranate is a fruit that is immortalized and sanctified by every nation is known as fruit of paradise. Sacred fruit pomegranate has found a living area as folk medicine, dye, food, souvenir production etc. In this sense, the pomegranate tree; It is used for such purposes as industrial, commercial, medical etc. with its fruit, flowers, seeds, membrane, oil, water and shells in various mixtures. Pomegranate is kept alive with its symbolic meaning and extraordinary properties in dream interpretation, folk narratives and beliefs. Mythologies are pure energy source that feeds our lives, is drawn the map of a symbolic way to the desire to return to the origin of man. Pomegranate that is addressed in the kind of narratives especially in tales that is fragmented of mythology, folk tales, lullabies, riddles etc. are experienced the effects of various periods with mythological symbols. In the texts that we have detected, emerges with features such as symbol of power and beauty, abundance and fertility, life sacred trees / tree of knowledge, the evil eye symbol and having the features of offspring. In this study, starting from the collective production place in our traditions of pomegranate and symbolic meaning that we encounter in the narrative, will be analyzed using scientific methods. Thus accompanied by a century of history, cultural heritage and the experience we will try to identify the desired messages to be given to mankind, the common values of universal culture by coding symbols.

Keywords
Mythology, pomegranates, symbols, archetypes, universal culture

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri