Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IGNACZ KUNOS’UN DERLEDİĞİ MASAL METİNLERDE YER ALAN MİTOLOJİK UNSURLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A RESEARCH ON MYTHOLOGICAL FACTORS TAKİNG PART AT FOLK TALES COMPİLED BY IGNACZ KUNOS )

Author : Nedim BAKIRCI    
Type :
Printing Year : 6
Number : 20
Page : 183-210


Summary
Mitoloji semboller ilmi demektir. Mitolojik her kelimenin altında bir hazine gizlidir. Halk anlatmaları içersinde de pek çok mitolojik kelimeler vardır. Halk anlatıları, ait olduğu toplumun bütün özelliklerini, duygu ve düşüncelerini yansıtan zengin hazinelerdir. Bu hazinenin kökleri, çok eski zamanlarda oluşmuş inançlara dayanır. Bu inançlar, halk hafızasında yasayarak, anlatılar içinde günümüze kadar gelebilmiştir. Ancak anlatılar içinde yasayan mitik öğelerin bazıları su üstünde bulunduğu gibi, bazıları ise simge şeklindedir. Halk anlatmaları içersinde pek çok mitolojik öğenin bulunduğu metinlerden biri de hiç şüphesiz masallardır. Bu bildiride İgnacz Kunos’un derlediği metinlerde geçen mitolojik unsurlar tespit edilecek ve yorumlanacaktır.

Keywords
Mitoloji, masal, Ignacz Kunos

Abstract
Mythology is the science of symbols. There is a secret treasure behind every mythological words. There are lots of mythological words in folk narrations.Folk narrations are rich treasures that reflect the thoughts, emotions and all features of the people they belong to. The roots of these treasures are based on the beliefs formed long time ago.These beliefs have been able to survive in the narrations to date, living in the memory of folks. However, some mythical elements living in the narrations have been above water and some of them are in the shape of symbol.It is no doubht that tales are the narrations where many mythological elements can be found. In this paper, mythological factors in the texts of the tales detected and interpreted.

Keywords
Mythology, Tale, Ignacz Kunos.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri