Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOPLUMSAL BELLEKTE VE SÖZLÜ ŞİİR GELENEĞİNDE PLEVNE HARBİ VE GAZİ OSMAN PAŞA
(BATTLE OF PLEVNA AND GAZI OSMAN PASHA IN SOCIAL MEMORY AND ORAL POETRY TRADITION )

Author : Fatma Ahsen TURAN    
Type :
Printing Year : 6
Number : 20
Page : 21-38


Summary
İnsan belleği “veri taşıyıcısı” olarak kültürel, siyasi ve sosyal unsurların yaşatılmasında önem teşkil eder. Herkesin tanıdığı önemli kişiler ve etkileyici olaylar kolay kolay bellekten silinmezler. Böylece sözlü geleneğin kendine özgü zihin işleyişinden üstün nitelikli kişiler, kahramanlar doğar. Soluk kişilikler sözlü bellekte tutunamazlar. Gazi Osman Paşa ve Plevne Harbi, halkın belleğindeki üstün vasıflara sahip kahramanı ve etkileyici müdafaayı temsil etmektedir. Osman Paşa’yı bütün dünyaya tanıtan (1877- 1878) Osmanlı- Rus Harbindeki olağanüstü savunma gayreti ve kahramanlıklarıdır. Çalışmamızın malzemesini, bellekte yaşayan sözlü gelenek ürünlerinden olan halk şiirleri, hatıralar ve törenler oluşturmaktadır. Birlikte hatırlamayı mümkün kılan aktarma eylemleri çok önemlidir. Geçmişten günümüze hatırlananların ritüeller, tören uygulamaları, marşlar, türküler, destanlar vb. ile taşınıp korunduğunu görmekteyiz. Bu da toplumunun, topluca hatırlama gücüne sahip olduğundan ileri gelmektedir. Sözlü bellekte teşekkül eden tarihin özelliklerinden biri, kaynakların çoğuna göre aslında var olan farklı görüş açılarının yeniden ortaya konmasını sağlamaktır. Sözlü tarih daha çok malzeme toplama yöntemidir. Bu yöntem, günü daha iyi anlayabilmek ve geçmişi anlamlandırabilme sürecine bir katkıdır. Sözlü tarih kurulu düzenin anlattıklarının yanı sıra geçmişin çok daha gerçekçi ve adil bir şekilde inşasını sağlar

Keywords
Gazi Osman Paşa, Plevne Harbi, sözlü tarih, sözlü bellek

Abstract
Human memory has an importance as a “data conveyor” in keeping alive cultural, political and social features. People who are known by everyone and effective events don’t wipe out of the memory easily. Because of the distinctive cognitive function of the oral tradition high qualified people, heroes arise. Dull personalities don’t hold on the oral memory. Gazi Osman Pasha and Plevna War represent the high qualified hero and effective shielding in the peoples memory. The extraordinary defence effort and heroism in the (1877-1878) Ottoman-Russian War made Osman Pasha be known by all over the world. The basis of the study is consisted of the folk poetry as the product of the living oral memory and oral tradition. The transfer action which allows remembering together is very important. We see that the images of the past and the remembered knowledge of the past as the ceremony applications, anthems, songs, legends, etc. are transferred and preserved. This arises from the remembering force as a mass of the society. One feature of the history formed in the oral memory according to many sources is the reproduction of the substantial different visual angles. Oral history is mostly the method of collecting materials. This method is a contribution to the process to understand the present by giving meaning to the past. Oral history besides defining the situated order it provides constructing the past in a more real and equitable form.

Keywords
Gazi Osman Pasha, Plevna War, oral memory, cultural memory.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri