Current Issue


Editor

Chief Editor

Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Gazi University, yesilbursa@gazi.edu.tr, TURKEY


Co-Editor

Editors

Prof. Dr. Sevinç ALİYEVA, Azerbaycan Devlet Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA
Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT, Adıyaman University, hpolat@adiyaman.edu.tr, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Osman SABANCI, Gazi University, osmansabanci@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA, Mersin University, serdarhan@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Naciye HARDALAÇ, Gazi University, hardalac@gmail.com, TURKEY

Antalya  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Bedia YILDIRIM , Kezban TEPELİ  
GEREKSİNİM VE ETKİLEŞİM TEMELLİ ANNE EĞİTİM PROGRAMININ ZİHİN ENGELLİ ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

 48, Ss, 437-463

THE EFFECT OF NEEDS AND INTERACTION BASED MOTHER EDUCATION PROGRAM ON THE PROBLEM BEHAVIORS OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3132
Summary | Abstract | Full Text |

Yeşim Işıksolu Aysel , Emel Tok  
60- 72 AYLIK ÇOCUKLARIN ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ, SOSYAL YETKİNLİK DAVRANIŞLARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 48, Ss, 464-484

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP AMONG SELF-REGULATION SKILLS, SOCIAL COMPETENCE BEHAVIORS, AND PROBLEM SOLVING-SKILLS OF 60- 72 MONTH-OLD CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2997
Summary | Abstract | Full Text |

Esra TÖRE , Yasemin YILDIRIM  
THE EFFECT OF LIFELONG LEARNING ON INDIVIDUAL INNOVATIVENESS

 48, Ss, 485-500

YAŞAM BOYU ÖĞRENMENİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3083
Summary | Abstract | Full Text |

Ferdi Akbıyık , Nedret Çağlar  
RESEARCH ON DETERMINING THE PURCHASING STYLES OF WORKING WOMEN AND HOUSEWIVES

 48, Ss, 501-521

ÇALIŞAN KADINLARIN VE EV HANIMLARININ SATIN ALMA TARZLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3129
Summary | Abstract | Full Text |

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR , Seda ARDIÇ ÇİLLER  
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL AİDİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 48, Ss, 522-542

EXAMINATION OF TEACHERS’ ORGANIZATIONAL AFFILIATION LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3133
Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin BAYRAM  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ İLE SAĞLIK OKURYAZARLIĞINI SINIF İÇİ DAVRANIŞLARINA YANSITMA DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

 48, Ss, 543-565

INVESTIGATION OF SOCIAL STUDIES TEACHERS’ HEALTH LITERACY LEVELS AND THEIR REFLECTION OF HEALTH LITERACY ON THEIR CLASSROOM BEHAVIOURS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3064
Summary | Abstract | Full Text |

İsmail Bilgiçli , Recep YILDIRGAN  
AŞIRI TURİZM VE TURİZM KARŞITLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: ÇEŞME ÖRNEĞİ

 48, Ss, 566-586

AN ASSESSMENT ON OVER TOURISM AND ANTI-TOURISM: THE CASE OF ÇEŞME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3147
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet BARS Nihat YETKİN  
TÜRKİYE'DE 2003-2021 YILLARI ARASINDA YAYIMLANAN EĞİTİM-ÖĞRETİM KONULU E-ÖĞRENME TEZLERİNDEKİ EĞİLİMLER

 48, Ss, 587-609

IN EDUCATIONAL THEMED E-LEARNING THESIS PUBLISHED IN TURKEY BETWEEN 2003-2021
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3105
Summary | Abstract | Full Text |

Seval EMİNOĞLU KÜÇÜKTEPE , Ayşe Gizem EKİNCİ  
TARİH ÖĞRETMENİ ADAYLARININ LİSANS EĞİTİMLERİNDE ALDIKLARI ALAN BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

 48, Ss, 610-624

PRE-SERVICE HISTORY TEACHERS' OPINIONS ABOUT THE SUBJECT MATTER KNOWLEDGE LESSONS RECEIVED IN UNDERGRADUATE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3145
Summary | Abstract | Full Text |

Mevlüt GÖNEN , Mehmet Ali CEYHAN  
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI BESLENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI İLE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 48, Ss, 625-637

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ATTITUDES OF STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES TOWARDS HEALTHY NUTRITION AND THEIR SELF-ESTEEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3154
Summary | Abstract | Full Text |

Ülfet ERBAŞ  
MÜCADELE SPORCULARININ ZİHİNSEL DAYANIKLILIKLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

 48, Ss, 638-655

EXPLORING COMBAT ATHLETES MENTAL TOUGHNESS BY THEIR DEMOGRAPHICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3150
Summary | Abstract | Full Text |

Zekai Çakır  
SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN E-ZORBALIK VE E-MAĞDURİYET DAVRANIŞLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

 48, Ss, 656-671

ANALYZE OF SPORT HIGH SCHOOL STUDENT'S ATTITUDES TOWARDS E-BULLYING AND E-VICTIMIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3169
Summary | Abstract | Full Text |

NADİRE KARADEMİR  
YARATICI EDEBİYAT ŞEHİRLERİ BAĞLAMINDA KAHRAMANMARAŞ’IN DEĞERLENDİRİLMESİ

 48, Ss, 672-696

KAHRAMANMARAS IN THE CONTEXT OF CREATIVE LITERATURE CITIES EVALUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3127
Summary | Abstract | Full Text |

Halit HAMZAOĞLU , Erkan Salim HOŞFİKİRER  
LİBERAL MERKANTİLİZM ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN RUSYA’YA YÖNELİK ENERJİ POLİTİKASI

 48, Ss, 697-709

THE ENERGY POLICY OF THE EUROPEAN UNION TOWARDS RUSSIA IN THE CONTEXT OF LIBERAL MERCANTILISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3152
Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Cihat SANCAR , Şenay GÜNGÖR  
ISI İNDEKSİ’NE GÖRE ANTALYA İLİ BİYOKLİMATİK KONFOR ÖZELLİKLERİNİN ANALİZİ

 48, Ss, 710-723

ANALYSIS OF ANTALYA PROVINCE BIOCLIMATIC COMFORT FEATURES ACCORDING TO HEAT INDEX
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3166
Summary | Abstract | Full Text |

Nihat KÜÇÜK  
AGRICULTURAL ENTERPRISES' CHARACTERISTICS AFFECTING THE SELECTION OF INFORMATION SOURCES ON LAND USE: A CASE STUDY OF ŞANLIURFA

 48, Ss, 724-738

AGRICULTURAL ENTERPRISES' CHARACTERISTICS AFFECTING THE SELECTION OF INFORMATION SOURCES ON LAND USE: A CASE STUDY OF ŞANLIURFA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3113
Summary | Abstract | Full Text |

Banu Aktürk Çetin  
EVALUATION OF DEEP ECOLOGY MOVEMENT ASSUMPTIONS IN MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL CRISES

 48, Ss, 739-752

ÇEVRESEL KRİZLERİN YÖNETİMİNDE DERİN EKOLOJİ HAREKETİ VARSAYIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3162
Summary | Abstract | Full Text |

Begüm ÇARDAK  
TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HEDEF SEÇİMLERİNDEKİ DEĞİŞİM: YUMUŞAK HEDEFLERE KAVRAMSAL PERSPEKTİFTEN BAKIŞ

 48, Ss, 753-768

THE CHANGE IN THE TARGET SELECTION OF TERRORIST ORGANIZATIONS: A CONCEPTUAL LOOK AT SOFT TARGETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3039
Summary | Abstract | Full Text |

Nilgün Doğan , Betül TARHAN  
ORTAOKUL DÜZEYİNDEKİ ÇOCUK KİTAPLARINDA OKUL, MÜDÜR VE ÖĞRETMEN METAFORLARI

 48, Ss, 769-796

METAPHORS OF SCHOOL, PRINCIPAL AND TEACHER IN CHILDREN’S BOOKS AT SECONDARY SCHOOL LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3038
Summary | Abstract | Full Text |

FUAT UZUN  
DECENTRALIZATION OF EDUCATION SERVICES AND APPLICABILITY IN TURKEY

 48, Ss, 797-822

EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ VE TÜRKİYE'DE UYGULANABİLİRLİĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3172
Summary | Abstract | Full Text |