Current Issue


Editor

Assoc. Prof. Dr. Sefa Salih AYDEMİR, Adıyaman University, saydemir@adiyaman.edu.tr, TURKEY


Co-Editor
Prof. Dr. Sevinç ALİYEVA, Azerbaycan Devlet Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA
Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT, Adıyaman University, hpolat@adiyaman.edu.tr, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Osman SABANCI, Gazi University, osmansabanci@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA, Mersin University, serdarhan@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Naciye HARDALAÇ, Gazi University, hardalac@gmail.com, TURKEY

Antalya  2023
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

ZULAL ERKAN , Eyup İŞÇİOĞLU, Müzeyyen SOYER  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET VE BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİNE GÖRE SOSYAL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

 54, Ss, 1307-1317

EXAMINING THE SOCIAL SKILLS OF HIGH SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO THEIR GENDER AND COGNITIVE FLEXIBILITY LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4388
Summary | Abstract | Full Text |

Bekir ÇAR , Ahmet KURTOĞLU, Ali ERDOĞAN, Murat ÖZMADEN  
THE DEVELOPMENT OF THE ATTITUDE SCALE TOWARDS SUPERSTITIOUS BEHAVIORS IN SPORT: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

 54, Ss, 1318-1330

SPORDA BATIL İNANÇ DAVRANIŞLARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4393
Summary | Abstract | Full Text |

Demet Aydınlı Gürler  
MÜZİK BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

 54, Ss, 1331-1359

PROFESSIONAL AND FUTURE EXPECTATIONS OF MUSIC DEPARTMENT UNDERGRADUATE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3364
Summary | Abstract | Full Text |

Evren ATIŞ  
SUÇ COĞRAFYASI BAĞLAMINDA KAĞIZMAN (KARS) İLÇE MERKEZİ’NDE İŞLENEN SUÇLARIN DEMOGRAFİK YÖNDEN İNCELENMESİ

 54, Ss, 1360-1376

SUÇ COĞRAFYASI BAĞLAMINDA KAĞIZMAN (KARS) İLÇE MERKEZİ’NDE İŞLENEN SUÇLARIN DEMOGRAFİK YÖNDEN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4409
Summary | Abstract | Full Text |

Fatih Mirze , Mehmet Ilkım, Okan Sarı, Hüseyin Mete Gündoğdu  
ENTELEKTÜEL YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUKLARIN SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE EBEVEYNLERİNİN STRES DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 54, Ss, 1377-1390

COMPARISON OF THE STRESS LEVELS OF THE PARENTS ACCORDING TO THE SPORTS PLAYING STATUS OF THEIR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3376
Summary | Abstract | Full Text |

Fatma PARMAKSIZ GÜNAY , Mustafa BULUŞ, Güliz ŞAHİN  
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF BIBLIOTHERAPY-BASED EDUCATİON PROGRAM ON THE PSYCHOLOHICAL WELL-BEING LEVELS OF 5-6 YEARS OLD CHILDREN

 54, Ss, 1391-1419

BİBLİYOTERAPİ YÖNTEMİNİN 5-6 YAŞ ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3384
Summary | Abstract | Full Text |

Ferhat Uğurlu  
THE RELATIONSHIP OF ENTREPRENEURIAL TENDENCY WITH PERSONALITY TRAITS AND LIFE SATISFACTION: A RESEARCH IN LOGISTICS SECTOR

 54, Ss, 1420-1435

GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE YAŞAM DOYUMU İLE İLİŞKİSİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3383
Summary | Abstract | Full Text |

Gaye Gökalp Yılmaz , Bengisu Hilal BUYURAN  
YÜZÜCÜLER (THE SWIMMERS) FİLMİ ÜZERİNDEN DÜZENSİZ GÖÇMENLİĞİ OKUMAK

 54, Ss, 1436-1452

READING IRREGULAR IMMIGRATION THROUGH THE MOVIE SWIMMERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3369
Summary | Abstract | Full Text |

Havva Değirmenci Tarakcı , İbrahim YIKILMAZ, Lütfi SÜRÜCÜ  
COMPASSION FATIGUE, JOB STRESS AND HAPPINESS AT WORK: A STUDY ON NURSES

 54, Ss, 1453-1471

MERHAMET YORGUNLUĞU, İŞ STRESİ VE İŞ YERİNDE MUTLULUK: HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3363
Summary | Abstract | Full Text |

hilal uğraş , M. Nuri GÖMLEKSİZ  
INVESTIGATING THE RELATIONSHIP AMONG INSTRUCTORS' TECHNOSTRESS AND TECHNOLOGY ACCEPTANCE LEVELS AND THEIR ATTITUDES TOWARDS DISTANCE EDUCATION

 54, Ss, 1472-1501


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3382
Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin OZAN , İskender DAŞDEMİR  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TARİH OKURYAZARLIĞI BECERİLERİ

 54, Ss, 1502-1516

HISTORICAL LITERACY SKILLS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4401
Summary | Abstract | Full Text |

Kamil Poyraz , Muammer ERGÜN  
LİSE GİRİŞ SİSTEMİ SINAVLARI (LGS) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 54, Ss, 1517-1535

A RESEARCH ON HIGH SCHOOL ENTRANCE SYSTEM (HSES-LGS) EXAMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4403
Summary | Abstract | Full Text |

Osman DALAMAN , Abdül Samet ÇINAR, Sevgi ÇINAR  
THE MEDIATOR ROLE OF THEIR ATTITUDES TOWARDS CHILD RIGHTS IN THE EFFECT OF THE LEADERSHIP POWERS PREFERRED BY CLASSROOM TEACHERS ON THEIR DISCIPLINARY APPROACHES.

 54, Ss, 1536-1556

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TERCİH ETTİKLERİ LİDERLİK GÜÇLERİNİN DİSİPLİN YAKLAŞIMLARINA OLAN ETKİSİNDE ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ ARACI ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4407
Summary | Abstract | Full Text |

ÖZLEM KUM  
SUSTAINABLE LOCALISIM IN VERNACULAR DESIGN: THE SAMPLE OF ERBAA

 54, Ss, 1557-1572

VERNAKÜLER TASARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİR YERELLİK: ERBAA ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3373
Summary | Abstract | Full Text |

Saffet Karayaman  
THE RELATIONSHIP BETWEEN LEVELS OF CONSCIENCE, PATIENCE, AND PSYCHOLOGICAL RESILIENCE: A FOUR-PROFESSION STUDY

 54, Ss, 1573-1586

VİCDAN, SABIR VE PSI·KOLOJI·K DAYANIKLILIK ARASINDAKI· I·LI·ŞKI·: DÖRT MESLEK ÜZERİNDE BI·R ÇALIŞMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3371
Summary | Abstract | Full Text |

Seray Gülertekin Genç , Dilek GİNİGEN  
INVESTIGATION OF FAMILY TOURISM EXPERIENCES THROUGH THE DRAWINGS OF SCHOOL-AGE CHILDREN

 54, Ss, 1587-1602

OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN ÇİZDİKLERİ RESİMLERLE AİLE TURİZMİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3381
Summary | Abstract | Full Text |

Tuğba ÇAĞLAK EKER , Burak EKER  
TRANSCRIPTIONS OF NICCOLÒ PAGANINI’S CAPRICE 24 FOR VIOLIN AND PIANO

 54, Ss, 1603-1627

NICCOLÒ PAGANINI'NİN 24 NUMARALI KAPRİSİNİN KEMAN VE PİYANO İÇİN TRANSKRİPSİYONLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3372
Summary | Abstract | Full Text |

Zeynep AKYÜZ , Sait AKBAŞLI  
EĞİTİMDE DENETİMİN KAOTİK DURUMU: EĞİTİM MÜFETTİŞLİĞİNİN TERCİH EDİLEBİLİRLİĞİ

 54, Ss, 1628-1653

CHAOTIC SITUATION OF SUPERVISION IN TRAINING: PREFERENCE FOR TRAINING SUPERVISION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4389
Summary | Abstract | Full Text |

TuÄŸba Mutlu Bozkurt , Uğur OLGUN, Eylem BOZKURT  
KUŞAKLAR ARASINDAKİ FARKLILIK: X, Y, Z KUŞAĞI DİJİTAL OYUN OYNAMA BAĞIMLILIĞI

 54, Ss, 1654-1668

DIFFERENCE BETWEEN GENERATIONS: GENERATION X, Y, Z DIGITAL GAME PLAYING ADDICTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4391
Summary | Abstract | Full Text |

Tuğba TÜMEN , Ferhat BAHÇECİ  
EXAMINATION OF HIGHER EDUCATION STUDENT MENTORING SCALE IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

 54, Ss, 1669-1682

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ MENTORLUK ÖLÇEĞİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3365
Summary | Abstract | Full Text |

Hava CÜRÜP , Emre SERİN  
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOCIAL MEDIA USE AND THE HAPPINESS LEVELS OF INDIVIDUALS WHO MAKE RECREATIVE FITNESS

 54, Ss, 1683-1699

REKREATİF AMAÇLI FİTNESS EGZERSİZİ YAPAN BİREYLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI İLE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4394
Summary | Abstract | Full Text |

Bahar Güdek , Ceren Albayrak, Sümeyra Merve Özcan  
THE EFFECTS OF WHITE RUSSIAN IMMIGRATION ON İSTANBUL'S MUSIC, ENTERTAINMENT AND CULTURAL ENVIRONMENT

 54, Ss, 1700-1715

BEYAZ RUS GÖÇÜNÜN İSTANBUL’UN MÜZİK, EĞLENCE VE KÜLTÜREL ORTAMINA ETKİLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3362
Summary | Abstract | Full Text |

MELTEM EKTİ  
MİZAH VE MİZAHTA KULLANILAN ANLATIM TEKNİKLERİ İLE SÖZ SANATLARI ÜZERİNE

 54, Ss, 1716-1726

RHETORICAL AND NARRATIV TECHNIQUES IN HUMOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3387
Summary | Abstract | Full Text |