Current Issue


Editor

Prof. Dr. Kubilay YAZICI, Niğde Ömer Halisdemir University, kyazici@ohu.edu.tr, TURKEY


Co-Editor
Prof. Dr. Sevinç ALİYEVA, Azerbaycan Devlet Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA
Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT, Adıyaman University, hpolat@adiyaman.edu.tr, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Osman SABANCI, Gazi University, osmansabanci@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA, Mersin University, serdarhan@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Naciye HARDALAÇ, Gazi University, hardalac@gmail.com, TURKEY

Antalya  2024
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Abdullah Kaya  
ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES RELATED TO THE MUSIC FIELD OF FINE ARTS HIGH SCHOOL

 56, Ss, 461-470

GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK ALANIYLA İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4430
Summary | Abstract | Full Text |

Çiğdem Doğan Özcan  
DARK ROMANTICISM, SURREALISM AND HYPERREALISM: TRACING THE UNCANNY THROUGH THE WORKS OF ARTISTS

 56, Ss, 471-487

KARA ROMANTİZM, SÜRREALİZM VE HİPERREALİZM: SANATÇI ESERLERİ ÜZERİNDEN TEKİNSİZİN İZİNDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4424
Summary | Abstract | Full Text |

Muhammed Ömer Eren , Mustafa Atlı  
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MEETING OF BASIC PSYCHOLOGICAL NEEDS AND SPORTS ANXIETY LEVELS IN ATHLETES

 56, Ss, 488-506

SPORCULARDA TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASI İLE SPOR KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4436
Summary | Abstract | Full Text |

Cumali Kılıç , Gaye ATİLLA  
THE CHANGING NATURE OF THE WORKFORCE: A QUALITATIVE EXPLORATION ACROSS SELECTED COUNTRIES

 56, Ss, 507-536

-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4449
Summary | Abstract | Full Text |

Ebru ERDOĞAN , Mahmut Paşa Gültaş  
EFFECTIVE CLINIC MARKETING: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE 7P MARKETING MIX

 56, Ss, 537-551

ETKİLİ KLI·NI·K PAZARLAMA: 7P PAZARLAMA KARMASININ KAPSAMLI BI·R ANALI·ZI·
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4446
Summary | Abstract | Full Text |

Erkan YANARATES  
THE EFFECT OF DESIGN-BASED ACTIVITIES PREPARED WITH THE REACT STRATEGY ON SECONDARY 7TH GRADE STUDENTS' 21ST CENTURY SKILLS AND SCIENCE ATTITUDES

 56, Ss, 552-569


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4460
Summary | Abstract | Full Text |

Fatma Şimşek  
YUNUS EMRE OF THE 21ST CENTURY IN BIOGRAPHICAL NOVEL

 56, Ss, 570-583

BİYOGRAFİK ROMANDA 21.YÜZYILIN YUNUS EMRE’Sİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4437
Summary | Abstract | Full Text |

Gamze DERYAHANOĞLU , Sedanur CILIZ  
REVİEW OF ARTİCLES AND POSTGRADUATE STUDİES ON KİCKBOXİNG: BİBLİOMETRİC ANALYSİS

 56, Ss, 584-596

KİCK BOKS ÜZERİNE YAPILMIŞ MAKALE VE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: BİBLİYOMETRİK ANALİZ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4461
Summary | Abstract | Full Text |

Sefa Gedik , Barış Çiftçi  
TEACHER'S OPINIONS ON THE USE OF SOCIAL STUDIES CLASSROOMS IN SOCIAL STUDIES COURSE

 56, Ss, 597-613

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE SOSYAL BİLGİLER DERSLİKLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4470
Summary | Abstract | Full Text |

Güntülü Tercanlı Metin , Kasım Karataş  
SELF-DETERMINATION OF YOUTH WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY: A STUDY ON TEACHERS’ VIEWS AND PRACTICES

 56, Ss, 614-649

HAFİF ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇLERDE SELF-DETERMİNASYON: EĞİTİMCİLERİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4414
Summary | Abstract | Full Text |

MESUT ARDIÇ  
SAĞLIK ODAKLI LİDERLİK VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞUN ARACI VE DÜZENLEYİCİ ROLÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 56, Ss, 650-670

THE MEDIATING AND MODERATING ROLE OF WORK ENGAGEMENT IN THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH-ORIENTED LEADERSHIP AND JOB SATISFACTION: A STUDY ON HEALTH CARE WORKERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4453
Summary | Abstract | Full Text |

Besime Arzu Güngör Akıncı , Azime TAŞKIN  
DEVELOPING THE VALUES THROUGH THE USE OF FLAGS AND BANNERS IN SOCIAL STUDY EDUCATION

 56, Ss, 671-689

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE BAYRAK VE SANCAKLARIN KULLANIMIYLA DEĞERLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4458
Summary | Abstract | Full Text |

Hurigül Eken  
THE ROLE OF PARENTS IN THE SOCIAL INTERACTION OF MENTALLY DISABLED CHILDREN

 56, Ss, 690-705

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN SOSYAL ETKİLEŞİMİNDE EBEVEYNLERİN ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4476
Summary | Abstract | Full Text |

Mualla Dikmen , İlknur ÖNER  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN MESLEKİ SEÇİMLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

 56, Ss, 706-722

EXAMINING THE EFFECT OF GENDER ROLES OF UNIVERSITY STUDENTS' CAREER CHOICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4462
Summary | Abstract | Full Text |

Oğuzhan Yüksel  
INVESTIGATION OF E-HEALTH LITERACY OF STUDENTS IN A VOCATIONAL SCHOOL

 56, Ss, 723-740

BİR MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENCİLERİN E-SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4457
Summary | Abstract | Full Text |

ÖZLEM KUM  
BTHE USE OF METAPHOR IN MINIMALIST ILLUSTRATION POSTERS, THE SAMPLE OF LUBA LUKOVA

 56, Ss, 741-756

MİNİMALİST İLLÜSTRASYON AFİŞLERİNDE METAFOR KULLANIMI, LUBA LUKOVA ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4450
Summary | Abstract | Full Text |

Pınar Özdemir , Çağla AYOĞLU  
BELİEFS ON MARİTAL RELATİONSHİP AND PERCEPTIONS OF GENDER IN THE PREDICTION OF MOTHERS' TRADITIONAL MOTHERHOOD ROLE

 56, Ss, 757-774

ANNELERİN GELENEKSEL ANNELİK ROLÜNÜN YORDANMASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI VE EVLİLİK İLİŞKİSİ İNANÇLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4459
Summary | Abstract | Full Text |

Yunus YAPALI , İlknur ÖZAL GÖNCÜ  
TÜRKİYE’ DE DEVLET OKULLARI VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMCİLERİNİN MÜZİĞİ ETKİN OLARAK KULLANMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 56, Ss, 775-800

EVALUATION OF THE OPINIONS OF EARLY CHILDHOOD EDUCATORS WORKING IN STATE SCHOOLS AND PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN TURKEY REGARDING THE EFFECTIVE USE OF MUSIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4441
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Gökerik  
THE POWER OF INFLUENCERS: IMPACT ON PURCHASE INTENT THROUGH PARASOCIAL ENGAGEMENT

 56, Ss, 801-822

İNFLUENCERLAR’IN GÜCÜ: PARASOSYAL ETKİLEŞİM YOLUYLA SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4442
Summary | Abstract | Full Text |

NALAN AKSAKAL , Serdar Kocaekşi, Mert Erkan, Türkan Nihan Sabırlı, Ahmet Coşkun  
COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN THE DISTANCE EDUCATION PROCESS PHYSICAL EDUCATION TEACHERS PROBLEMS AND SUGGESTIONS

 56, Ss, 823-836

COVİD-19 PANDEMi DÖNEMi UZAKTAN EĞiTiM SÜRECiNDE BEDEN EĞiTiMi ÖĞRETMENLERiNiN KARŞILAŞTIKLARI SORUN VE ÖNERiLER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4475
Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet Tayfun ÖZTÜRK , Kürşat İLGÜN  
THE EVALUATION OF THE COURSE BOOKS USED IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN TERMS OF WORD TEACHING METHODS

 56, Ss, 837-856

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARININ SÖZCÜK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4463
Summary | Abstract | Full Text |

ESMA TÜRKYILMAZ , Muhammed SALMAN  
EXAMINATION OF RELATION BETWEEN COMPETENCES OF PRE-SCHOOL TEACHERS' SCIENCE ACTIVITIES AND ATTITUDES AGAINST SCIENCE EDUCATION

 56, Ss, 857-884

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ İLE FEN ÖĞRETİMİNE KARŞI TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4440
Summary | Abstract | Full Text |

Kadir Can ERBUDAK , Cemil Cahit YEŞİLBURSA  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASTRONOMİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİ

 56, Ss, 885-907

PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ ATTITUDES AND VIEWS ASTRONOMY EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4429
Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet Murat Kadıoğlu  
A COMPARATIVE ANALYSIS OF NATIONALIST IDEOLOGIES IN NATION-STATE BUILGING PROCESS: ATATURK NATIONALİSM AND JAPANESE NATIONALISM

 56, Ss, 925-937

ULUS-DEVLET İNŞASI SÜREÇLERİNDE MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMALI BİR ANALİZİ: ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE JAPON MİLLİYETÇİLİĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4454
Summary | Abstract | Full Text |

Nazgül Enteriyeva  
“BETRAYAL” AND FREEDOM OF SPEECH IN KYRGYZ CULTURE

 56, Ss, 938-949

KIRGIZ KÜLTÜRÜNDE “İHANET” VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4481
Summary | Abstract | Full Text |

Şöhret Aktepe Dal  
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’S BATHROBE REPRODUCTION STUDY: ANCESTRAL BATHROBE SAMPLE

 56, Ss, 950-965

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E AİT BORNOZUN REPRODÜKSİYON ÇALIŞMASI Ata Bornozu Örneği
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.4456
Summary | Abstract | Full Text |