Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


40 NumberEditor
Assoc. Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Gazi University, yesilbursa@gazi.edu.tr, Turkey

Co-Editor


Antalya  2020

Generic File  | Cover  | Table of contents  |İ. Aytaç KADIOĞLU  
THE RISE OF POPULISM AND INTERNATIONAL SECURITY: POPULISM IN THE UK AND US Ss, 341-357
POPÜLİZMİN YÜKSELİŞİ VE ULUSLARARASI GÜVENLİK: BİRLEŞİK KRALLIK VE AMERİKA'DA POPÜLİZM

Summary | Abstract | Full Text |

Zeynep ÇOPUR , Betül GÜREL  
GENDER DIFFERENCES IN DETERMINANTS OF FAMILY LIFE, MARITAL QUALITY, AND MARITAL HAPPINESS Ss, 358-379


Summary | Abstract | Full Text |

Ejder AYÇİN , Muhammed Maruf  
BÜYÜKŞEHİRLERİN YAŞANABİLİRLİK DÜZEYLERİNİN DEMATEL TABANLI ANALİTİK AĞ SÜRECİ (DANP) VE MAIRCA YÖNTEMLERİ İLE BÜTÜNLEŞİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 417-432
INTEGRATED EVALUATION OF THE LIVABILITY LEVELS OF METROPOLITAN CITIES BY DEMATEL-BASED ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP) AND MAIRCA METHODS

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa AKKAYA , Ahmet BİLDİREN, Yasin AKMEŞE  
THE ANALYSIS OF THE TALENTS OF MEHMET THE CONQUEROR (MEHMED II) WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CURRENT THEORIES OF GIFTEDNESS Ss, 433-457
GÜNCEL ÜSTÜN YETENEKLİLİK KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE FATİH SULTAN MEHMET'İN (MEHMED II) YETENEKLERİNİN ANALİZİ

Summary | Abstract | Full Text |

Fahri ÖZSUNGUR  
THE EFFECTS OF THE MENSTRUATION PERIOD ON THE PERCEPTION OF AGING VIA IMITATION OF MENOPAUSE Ss, 458-492


Summary | Abstract | Full Text |

Faruk DAYI , Tolga ULUSOY  
THE EFFECT OF OPERATING RATIOS ON FIRM VALUE: AN APPLICATION IN EUROPEAN AIRLINES Ss, 493-518
FAALİYET RASYOLARININ FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ: AVRUPA'DA FAALİYET GÖSTEREN HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA

Summary | Abstract | Full Text |

Musa ATGÜR  
INFLATION AND UNEMPLOYMENT RELATIONSHIP IN TURKEY: AN EXAMINATION ON THE VALIDITY OF PHILLIPS CURVE (1988-2017) Ss, 572-605
TÜRKİYE'DE ENFLASYON VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ: PHİLLİPS EĞRİSİ'NİN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (1988-2017)

Summary | Abstract | Full Text |

Naci AKDEMİR  
EXAMINING THE IMPACT OF FEAR OF CYBERCRIME ON INTERNET USERS’ BEHAVIORAL ADAPTATIONS, PRIVACY CALCULUS AND SECURITY INTENTIONS Ss, 606-648
SİBER SUÇ KORKUSUNUN İNTERNET KULLANICILARININ DAVRANIŞSAL ADAPTASYONLARI, KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI KARARLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ UYGULAMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Sümeyra GAZEL  
THE EFFECT OF EXCHANGE RATE AND CDS PREMIUM ON MSCI ETF INVESTMENTS: A NARDL MODEL FOR TURKEY Ss, 649-674
DÖVİZ KURU ve CDS PRİMLERİNİN MSCI ETF YATIRIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TURKİYE İÇİN BİR NARDL MODELİ

Summary | Abstract | Full Text |

Zeynep TEKİN BABUÇ , Müjdat AVCI  
A QUALITATIVE ANALYSIS ON THE EFFICIENCY OF BREASTFEEDING SUPPORT PROVIDED BY HEALTH PROFESSIONALS FROM A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE Ss, 675-707
SAĞLIK PROFESYONELLERİ TARAFINDAN SUNULAN EMZİRME DESTEĞİNİN SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ AÇISIYLA NİTELİKSEL BİR ANALİZİ

Summary | Abstract | Full Text |

Senem YIKAR  
FEASIBILITY AND DESIRABILITY OF GLOBAL MIGRATION GOVERNANCE: TO ESTABLISH A WORLD MIGRATION ORGANISATION IS POSSIBLE? Ss, 708-745
KÜRESEL GÖÇ YÖNETİŞİMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ VE ARZU EDİLEBİLİRLİĞİ: BİR DÜNYA GÖÇ ORGANİZASYONU KURMAK OLASI MIDIR?

Summary | Abstract | Full Text |

Serkan SAY , Esin DÖNMEZLER  
EXAMINATION OF ILLUSTRATED CHILDREN’S BOOKS PUBLISHED IN TURKEY FOR AGES 5-8 IN TERMS OF FORMAT, ILLUSTRATIONS AND CONTENT Ss, 746-772


Summary | Abstract | Full Text |

İlkay GÜLERYÜZ , Benan KURT  
DEĞİŞİM YÖNETİMİNİN TÜRKİYE LİTERATÜRÜNDEKİ YERİ: BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ Ss, 380-416
PLACE IN THE EXCHANGE BOARD OF TURKISH LITERATURE: AN ANALYSIS BİBLİOMETRİC

Summary | Abstract | Full Text |

Funda Coşkun Özyol  
OBESITY AWARENESS LEVELS OF PUBLIC AND PRIVATE LOWER-SECONDARY SCHOOL STUDENTS Ss, 519-529
OBESITY AWARENESS LEVELS OF PUBLIC AND PRIVATE LOWER-SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Akif SUBAŞI , Beytullah KAYA  
HOW WERE THE LAW ON UNITY OF EDUCATION AND LETTER REVOLUTION PROCESSED IN THE HUMOR MAGAZINES OF THE PERIOD? Ss, 530-571
TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU VE HARF İNKILABI DÖNEMİN MİZAH DERGİLERİNDE NASIL İŞLENMİŞTİR?

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri