Özet


INTEGRATED EVALUATION OF THE LIVABILITY LEVELS OF METROPOLITAN CITIES BY DEMATEL-BASED ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP) AND MAIRCA METHODS
İşletmeler veya organizasyonlar faaliyetleri süresince sürekli olarak karar alma zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadır. Karşılaşılan karar problemlerinde karar alternatifleri amaçlar doğrultusunda belirlenen kriterlere göre değerlendirmekte ve tüm kriterlere göre en iyi sonucu veren alternatifin seçilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu karar problemlerinde sezgisel yöntemler kullanıldığı gibi, daha objektif ve doğru sonuçların elde edilmesi amacıyla verilere dayalı bilimsel yöntemler de yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. Çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleri karar problemlerinde alternatiflerin çok sayıda karar kriterlerine göre değerlendirilmesi ve tüm kriterleri en iyi şekilde karşılayan uygun alternatifin belirlenmesi amacıyla kullanılan yöntemler olarak ifade edilmektedir. Literatürde bu amaçla uygulanan çok sayıda ÇKKV yöntemi mevcuttur. DANP (Dematel Based Analytic Network Process) ve MAIRCA (Multi Atributive Ideal-Real Comparative Analysis) yöntemleri söz konusu ÇKKV yöntemlerinden ikisidir. Bu çalışmada DANP ve MAIRCA yöntemleri ile Türkiye’de bulunan otuz büyükşehrin yaşanabilirlik kriterlerine göre sıralaması yapılmıştır. DANP yöntemi ile belirlenen kriterlerin ağırlıkları hesaplanmış ve MAIRCA yöntemi ile büyükşehirler yaşanabilirlik düzeyine göre sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Çok Kriterli Karar Verme, DANP, MAIRCA, Yaşanabilirlik Düzeyi
Reference