Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEASIBILITY AND DESIRABILITY OF GLOBAL MIGRATION GOVERNANCE: TO ESTABLISH A WORLD MIGRATION ORGANISATION IS POSSIBLE?
(KÜRESEL GÖÇ YÖNETİŞİMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ VE ARZU EDİLEBİLİRLİĞİ: BİR DÜNYA GÖÇ ORGANİZASYONU KURMAK OLASI MIDIR? )

Author : Senem YIKAR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 40
Page : 708-745


Summary
Göç olgusu insanlık tarihinin başlangıcından bu yana vardır. Bununla birlikte, küresel göç yönetişimi kavramı küresel siyasette yeni bir konu olarak görülmektedir. Bu makale, Betts ve Kainz’ın göç tarihindeki ayrım skalasını kullanarak küresel göç yönetişimini tartışmayı, küresel göç yönetişimini kavramının uygulanabilirliğini ve arzu edilebilirliğini anlamak ve bir Dünya Göç Organizasyonu kurulabilmesinin olanağını değerlendirmek için amaçlamaktadır. Sonrasında ise makale küresel göç yönetişiminin gerekliliğini iddia etmekte ve küresel göç yönetişiminin uygulanabilirliğini ve arzu edilebilirliğini tartışmaktadır. Makale küresel göç yönetişiminin siyasi olarak uygulanabilir ve normatif olarak arzu edilebilir olduğunu savunmaktadır. Ve son olarak da makale, küresel göç yönetişimi tartışmalarını genel olarak incelemektedir. Bu makalenin araştırma yöntemi küresel göç yünetişi kavramının literatür taramasıdır. Yapılan incelemeler bir Küresel Göç Organizasyonu kurulmasının, küresel göç yönetişiminin siyaseten uygulanabilir ve normatif olarak arzu edilebilir olduğundan dolayı olası olduğunu, küresel göç başlığı altındaki makalelerin toplanarak ve biraraya getirerek keşfetmiştir.

Keywords
uygulanabilirlik, arzuedilebilirlik, küresel göç yönetişimi, Dünya Göç Örgütü

Abstract
Migration exists from the beginning of human history. However, the concept of governance of global migration can be seen as newly topic in global politics. The article aims to argue the history of global migration governance as Betts and Kainz’s division of migration history because the article needs this historical division to understand desirability and feasibility of global migration governance and to evaluate the possibility of a World Migration Organisation. Then the article claims that global migration governance is necessary and discusses the feasibility and desirability of global migration governance. The article asserts that global migration governance is politically feasible and normatively desirable. Finally, the article examines about discussions of global migration governance in general. The research method of this article is the literature review of the concept of global migration governance. With gathering and collecting the articles in global migration title which this examining discovers that establishing a World Migration Organisation is possible with global migration governance is politically feasible and normatively desirable.

Keywords
feasibility, desirability, global migration governance, World Migration Organisation

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri