Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EXAMINING THE IMPACT OF FEAR OF CYBERCRIME ON INTERNET USERS’ BEHAVIORAL ADAPTATIONS, PRIVACY CALCULUS AND SECURITY INTENTIONS
Son araştırmalar, siber suçların dünyadaki en hızlı büyüyen suç türü olduğunu ve hem bireyler hem de çevrimiçi yatırımcılar için önemli bir tehdit oluşturduğunu göstermektedir. Siber suçların bu imajı kamuoyunun endişesini ve kaygısını arttırmakta; böylece siber suç korkusunu şiddetlendirmektedir. Bu ampirik çalışma, siber suç korkusunun İnternet kullanıcılarının çevrimiçi alışveriş davranışlarını, çevrimiçi güvenlik önlemlerini, şifre yönetimi stratejilerini ve çevrimiçi kişisel veri paylaşımı kararlarını nasıl etkilediğini incelemektedir. Siber suç korkusunun öngörücülerini araştırmak bu çalışmanın bir diğer hedefidir. Bu amaçla, iki değişkenli analiz (Pearson’un Ki-kare Testi) ve çok değişkenli (İkili Lojistik Regresyon) analizleri yapılmıştır. İngiltere ve Galler 2014/2015 Suç Araştırması'nın veri setini analiz etmek için SPSS İstatistik yazılımı kullanılmıştır. Bu çalışma, korkuya neden olan olaylara maruz kaldıklarında bireylerin davranışsal adaptasyonlarını açıklayan yaklaşım-kaçınma paradigmasını teorik ve kavramsal bir çerçeve olarak kullanmıştır. İki değişkenli analiz sonuçları, siber suç korkusunda cinsiyet farklılıklarının olmadığını göstermektedir. Bu bulgu, kadınların daha korkulu olduğunu savunan suç korkusu çalışmalarının mevcut sonuçlarıyla çelişmektedir. Yaş ve sosyal statü (eğitim ve gelir) ile siber suç korkusu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunduğu ortaya çıkmıştır. Yüksek gelir ve yüksek eğitim seviyesine sahip İnternet kullanıcılarının, önemli derecede yüksek siber suç korkusuna sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, yaşlı İnternet kullanıcılarının, orta yaşlı ve daha genç İnternet kullanıcılarına kıyasla siber suçlardan daha çok korktukları görülmüştür. Çok değişkenli analiz, İnternet kullanıcılarının yüksek siber suç korkusu düzeylerine rağmen çevrimiçi alışverişe devam ettiklerini ve yaklaşım-kaçınma stratejilerini kullandıklarını göstermiştir. Bu sonuç, suç korkusunun kaçınma davranışını teşvik ettiğini ileri süren yaklaşma-kaçınma paradigması ile çelişmektedir. Araştırma sonuçlar genç İnternet kullanıcıları çevrimiçi alışveriş konusunda daha temkinli davrandıklarını göstermektedir. Bu bulgu çalışmanın alana bir başka yeni ve önemli bir katkısıdır, çünkü mevcut araştırma genç kullanıcıları içgüdüsel alıcı olarak tasvir etmektedir. Ayrıca, araştırma sonuçları siber suç korkusunun çevrimiçi kişisel verileri paylaşma davranışını sınırladığını göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre siber suç korkusu daha yüksek olan internet kullanıcıları kişisel verilerini çevrimiçi paylaşmaktan kaçınmaktadır. Son olarak, siber suç korkusu çevrimiçi koruma önlemlerinin uygulanmasını teşvik ettiği tespit edilmiştir.

Keywords
Siber suçlar, siber suç korkusu, davranışsal adaptasyon, başa çıkma, güvenlik

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri