Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


DÖVİZ KURU ve CDS PRİMLERİNİN MSCI ETF YATIRIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TURKİYE İÇİN BİR NARDL MODELİ
Küresel piyasaların önemli finansal enstrümanlarından biri olan ve ülkemizde Borsa Yatırım Fonu olarak bilinen ETF’ler (Exchange Traded Funds) avantaj niteliği taşıyan birçok özelliği sebebi ile uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Riskin dağıtılması esasına dayanması ve düşük maliyet içermesi bu finansal araçların en önemli avantajlarını oluşturmaktadır. Bu olumlu özellikleri kullanmak ve kazanç sağlamak isteyen yatırımcılar ülke ETF’lerine yatırım yaparak aynı zamanda iyi bir çeşitlendirme amacı taşımaktadırlar. Ülke ETF’lerine yatırım o ülkenin riskini de dikkate almayı beraberinde getirmektedir. Bu noktada son yıllarda ülkelerin önemli risk göstergelerinden biri olan kredi temerrüt swapları (CDS) önemli bir rol üstlenmektedir. Bu çalışmada kredi temerrüt swapları ve döviz kurunun Amerika’da işlem gören Türkiye borsa yatırım fonu (ETF) fiyatları üzerindeki etkisi 2008:03-2018:09 dönemi için doğrusal olmayan ARDL yöntemi ile incelenmiştir. Çalışma sonuçları incelenen değişkenler arasında hem kısa hem de uzun dönem için asimetrik bir ilişkinin varlığını ve eşbütünleşme ilişkisini doğrulamaktadır. NARDL modeli uzun dönem sonuçlarına göre döviz kurunun pozitif ve negatif bileşenlerinin katsayısı anlamlı ve negatiftir. Bu durumda uzun dönemde Dolar/TL kurundaki artışların ve azalışların ETF fiyatlarını negatif yönde etkilediği ve aynı sonuçların kısa dönem için de geçerli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca CDS primi ile ETF fiyatları arasında tespit edilen negatif ve anlamlı bulgular, ülke riski arttığında ETF’lere olan yatırımın azaldığını göstermektedir.

Keywords
ETF, Borsa Yatırım Fonu, CDS Primleri, Morgan Stanley Capital International


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri