Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SAĞLIK PROFESYONELLERİ TARAFINDAN SUNULAN EMZİRME DESTEĞİNİN SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ AÇISIYLA NİTELİKSEL BİR ANALİZİ
Emzirmenin anne ve bebeğin fiziksel ve psikolojik sağlığı açısından çok önemli faydaları bulunmaktadır. Sağlık profesyonelleri tarafından sunulan emzirme danışmanlığı ve desteği, annelerin doğum sonrası dönemdeki emzirme motivasyonları üzerinde önemli rol oynamaktadır. Türk sağlık sisteminin anne sütü ve emzirmeyi teşvik politikası özellikle annelere bu konuda uzmanlaşmış sağlık profesyonelleri yoluyla destek verilmesini hedeflemektedir ve bu desteğin niteliksel özellikleri emzirmeye başlama ve sürdürme üzerinde etkilidir. Bu çalışmanın amacı, sağlık profesyonellerince sunulan emzirme desteğine ilişkin annelerin ve emzirme danışmanlarının deneyimlerinin ortaya konulması ve böylelikle emzirmenin teşvikine yönelik stratejilerin amaçları ile gerçek yaşam deneyimlerinin ne ölçüde örtüştüğünün analizinin yapılmasıdır. Bu bağlamda, son bir yıl içerisinde doğum yapmış ve bir sağlık profesyonelinden emzirme desteği almış yedi anne ve özel ya da bir sağlık kuruluşu altında emzirme danışmanlığı yapmakta olan beş emzirme danışmanı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın katılımcılarına kartopu örneklem tekniği ile ulaşılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları biyo-iktidar, yönetimsellik ve emzirmenin tıbbileştirilmesi gibi sosyolojik kavramlar ışığında tartışılmıştır. Bulgular, emzirme desteğine ilişkin annelerin beklentileri ve deneyimleri arasında fark olduğunu ve annelerin sağlık profesyonelleri ile ilişkilerinde baskı, yetersizlik ve zayıflamış özerklik deneyimlediklerini ortaya koymaktadır. Empatik ve annelerin psikolojik ihtiyaçlarına duyarlı, uzun vadeli ve bireyselleştirilmiş bir emzirme desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Keywords
Anne sütü, emzirme, bio-iktidar, yönetimsellik, tıbbileştirme


Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri