Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEĞİŞİM YÖNETİMİNİN TÜRKİYE LİTERATÜRÜNDEKİ YERİ: BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ
(PLACE IN THE EXCHANGE BOARD OF TURKISH LITERATURE: AN ANALYSIS BİBLİOMETRİC )

Author : İlkay GÜLERYÜZ  , Benan KURT  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 40
Page : 380-416


Summary
Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğu gerçeğinden yola çıkarak, değişim kavramının her alanda ve sonsuza kadar varolacağı kabul edilmektedir. Böylesi önemli bir olgunun iyi bir şekilde analiz edilerek yönetilmesi, organizasyonlara birçok açıdan fayda sağlamaktadır. Bu yönetim sürecinin bilimsel koşullarda yürütülmesi bu kazanımları daha değerli kılmaktadır. Bu çalışma değişim yönetimine bilimsel yaklaşımları analiz ederek konunun önemine vurgu yapmak amacıyla yürütülmüştür. Bu araştırmada, 1994-2019 yılları arasında değişim yönetimi kapsamında yapılan 107 bilimsel çalışma bibliyometrik analiz tekniği kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada; 17 doktora tezi, 56 yüksek lisans tezi ve 34 makalenin bibliyometrik profili ele alınmıştır. Araştırma sonucunda; lisansüstü çalışmalarda % 52.2 ile değişim yönetimi konusunda en fazla çalışma yapılan ana bilim dalı işletme olmuştur. Atıf yapılan kaynaklara bakıldığında makaleler 283 atıf sayısı ile ilk sırada yer alır iken, lisansüstü tez çalışmaları 221 atıf ile ikinci sırada yer almıştır.

Keywords
Değişim, Değişim Yönetimi, Bibliyometrik Analiz

Abstract
Based on the fact that the only thing that does not change is the change itself, it is accepted that the concept of change will exist in every area and as much as its sons. The management of such an important case can be analyzed well, it is used according to the organizations. This executive's scientific execution makes these achievements more valuable. To emphasize the importance of the subject by analyzing scientific approaches to this study change management. In this study 107 bibliometric analysis techniques, which were conducted between 1994-2019, were studied. study; The bibliometric profile of 17 doctoral theses, 56 graduate theses and 34 articles is for handling. It is for research; The main branch of study in change management was 52.2% in postgraduate studies. While it is in the first place with 283 citations, postgraduate thesis studies are in the second place with 221 citations.

Keywords
Change, Change Management, Bibliometric Analysis

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri