Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HOW WERE THE LAW ON UNITY OF EDUCATION AND LETTER REVOLUTION PROCESSED IN THE HUMOR MAGAZINES OF THE PERIOD?
(TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU VE HARF İNKILABI DÖNEMİN MİZAH DERGİLERİNDE NASIL İŞLENMİŞTİR? )

Author : Mehmet Akif SUBAŞI  , Beytullah KAYA  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 40
Page : 530-571


Summary
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı Devleti’nden almış olduğu mirası yenilik ve reform hareketleri ile ileriye taşımak istemiştir. Milli Mücadele döneminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yeni bir devletin kurulması halkta ve görsel medyada sevinç döneminin yaşanmasına neden olmuştur. Bu sevinç döneminde yapılmış olan yenilik ve reform hareketleri yüzyıllardır süregelen toplum yapısını ve müesselerini kökünden değiştirmiştir. Bu değişimlerin içerisinde önem arz eden, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Harf İnkılabı’nın, mizah dergileri vasıtasıyla halkın üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu minvalde, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Harf inkılabı çerçevesinde incelenen Zümrüd-ü Anka ve Akbaba mizah dergilerinde, 1924-1928 yılları arasında ki yayınlar baz alınarak dönemin hükümetine karşı kayda değer eleştiride bulunulmadığı görülmektedir. Özellikle yenilik ve reform hareketlerine yönelik yapılan yayınlarda mizah dergi ve gazetelerinde çizerlerin bu inkılapları destekleyici yayınlar yaptıkları çalışmadan anlaşılmaktadır.

Keywords
Zümrüd-ü Anka Dergisi, Akbaba Dergisi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf İnkılabı.

Abstract
The Republic of Turkey has wanted to move forward with the legacy of the Ottoman State have taken innovation and reform movements. The establishment of a new state caused a period of joy in the public and visual media due to the difficulties experienced during the National Struggle period. Innovation and reform movements in the period of this joy are fundamentally changing the social structure and institutions that have been going on for centuries. The effect of Tawhid-i Tedrisat Law (Law on Unity of Education) and Letter Revolution on humor journals, which is important among these changes, was investigated. In this respect, it is seen that there was no significant criticism against the government of the period based on the publications between 1924-1928 in Zümrüd-ü Anka and Akbaba humor magazines, which were examined within the framework of the Law of Tevhid-i Tedrisat and Letter Revolution. It is understood from the studies that illustrators, who made publications, support these reforms, especially in humor magazines and newspaper publications directed towards innovation and reform movements.

Keywords
Zümrüd-ü Anka Magazine, Akbaba Magazine, The Law on Unity of Education, Letter Revolution.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri