Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF EXCHANGE RATE AND CDS PREMIUM ON MSCI ETF INVESTMENTS: A NARDL MODEL FOR TURKEY
(DÖVİZ KURU ve CDS PRİMLERİNİN MSCI ETF YATIRIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TURKİYE İÇİN BİR NARDL MODELİ )

Author : Sümeyra GAZEL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 40
Page : 649-674


Summary
ETF is one of the important financial instruments and attracts the attention of international investors due to its many advantages. The most important advantages of these financial instruments are that they are based on the risk distribution and low cost. Investors who want to use these positive features and earn money also have a good diversification purpose by investing in the country's ETFs. Investing in an country’s ETFs also requires considering the risk of that country. At this point, credit default swap (CDS) which is one of the important risk indicators of countries in recent years plays an important role. In this study, the impact of exchange rate and credit default swaps on prices of the Turkey exchange-traded fund (ETF) which traded on American markets is examined by Nonlinear Cointegrating Autoregressive Distributed Lag Model for 2008:03-2018:09 periods. The results of the study confirm the existence of an asymmetrical relationship between the variables in the short and long term and cointegration relationship. According to the long-term results of the NARDL model, the coefficient of positive and negative components of exchange rate is significant and negative. In this case, it is determined that the increases and decreases in the USD / TL exchange rate in the long term has a negative impact on ETF prices and the same results are valid for the short term. Moreover, the negative and significant findings between CDS premium and ETF prices indicate that investment in ETFs decrease when country risk increase.

Keywords
ETF, Exchange-Traded Fund, CDS Prime, Morgan Stanley Capital International

Abstract
Küresel piyasaların önemli finansal enstrümanlarından biri olan ve ülkemizde Borsa Yatırım Fonu olarak bilinen ETF’ler (Exchange Traded Funds) avantaj niteliği taşıyan birçok özelliği sebebi ile uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Riskin dağıtılması esasına dayanması ve düşük maliyet içermesi bu finansal araçların en önemli avantajlarını oluşturmaktadır. Bu olumlu özellikleri kullanmak ve kazanç sağlamak isteyen yatırımcılar ülke ETF’lerine yatırım yaparak aynı zamanda iyi bir çeşitlendirme amacı taşımaktadırlar. Ülke ETF’lerine yatırım o ülkenin riskini de dikkate almayı beraberinde getirmektedir. Bu noktada son yıllarda ülkelerin önemli risk göstergelerinden biri olan kredi temerrüt swapları (CDS) önemli bir rol üstlenmektedir. Bu çalışmada kredi temerrüt swapları ve döviz kurunun Amerika’da işlem gören Türkiye borsa yatırım fonu (ETF) fiyatları üzerindeki etkisi 2008:03-2018:09 dönemi için doğrusal olmayan ARDL yöntemi ile incelenmiştir. Çalışma sonuçları incelenen değişkenler arasında hem kısa hem de uzun dönem için asimetrik bir ilişkinin varlığını ve eşbütünleşme ilişkisini doğrulamaktadır. NARDL modeli uzun dönem sonuçlarına göre döviz kurunun pozitif ve negatif bileşenlerinin katsayısı anlamlı ve negatiftir. Bu durumda uzun dönemde Dolar/TL kurundaki artışların ve azalışların ETF fiyatlarını negatif yönde etkilediği ve aynı sonuçların kısa dönem için de geçerli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca CDS primi ile ETF fiyatları arasında tespit edilen negatif ve anlamlı bulgular, ülke riski arttığında ETF’lere olan yatırımın azaldığını göstermektedir.

Keywords
ETF, Borsa Yatırım Fonu, CDS Primleri, Morgan Stanley Capital International

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri