Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE ANALYSIS OF THE TALENTS OF MEHMET THE CONQUEROR (MEHMED II) WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CURRENT THEORIES OF GIFTEDNESS
(GÜNCEL ÜSTÜN YETENEKLİLİK KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE FATİH SULTAN MEHMET'İN (MEHMED II) YETENEKLERİNİN ANALİZİ )

Author : Mustafa AKKAYA  , Ahmet BİLDİREN, Yasin AKMEŞE  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 40
Page : 433-457


Summary
Üstün yeteneklilik ile ilgili günümüze kadar pek çok yaklaşım ileri sürülmüştür. Bazı teorisyenler üstün yeteneğin ve zekânın genetik bileşenlerine odaklanırken, bazıları ise potansiyel, şans ve çevre gibi faktörleri göz önünde bulundurarak üstün yetenek kavramını daha geniş olarak ele almışlardır. Özellikle son yıllarda, teorisyenler zekanın tek bir şekilde ifade edilemeyeceğini ve üstün yeteneğin çok boyutlu bir kavram olması gerektiğini ortaya koymuşlardır. Üstün yetenek anlayışındaki bu farklılaşma, üstün yetenek kuramlarını da beraberinde getirmiştir. Bu çalışma, Fatih Sultan Mehmed'in yeteneklerini güncel üstün yetenek kuramları çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma tasarımlarında yer alan bir tarih alanı araştırmasıdır. Fatih Sultan Mehmed'in yetenekleri belge analizi tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler güncel üstün yetenek kuramlarına göre betimsel analiz yoluyla değerlendirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda Fatih Sultan Mehmed'in yeteneklerinin Renzulli’nin üçlü çember yaklaşımı, Tannenbaum’un üstün yetenek yaklaşımı ve Taylor’un üstün yetenek yaklaşımına göre ele alınan tüm faktörleri karşıladığı tespit edilmiştir.

Keywords
Fatih Sultan Mehmed, Üstün Yetenek , Osmanlı, Renzulli, Tannenbaum, Taylor.

Abstract
The goal of giftedness has been analyzed through various approaches till today. While a group of theoreticians focus on the genetic factors within the subject field, others choose to adopt a wider perspective including potential, fortune, and environment. Contemporary studies advocate that intelligence cannot be expressed in a single way and argue that giftedness should be considered a multi-dimensional concept. This diversity in understanding of giftedness have brought along different theories. The aim of this study is to analyze the talents of Mehmed the Conqueror within the framework of current theories of giftedness. The study is designed as field research which utilizes qualitative research methods. The data about Mehmed’s talents has been collected through the technique of document analysis. The analyses show that Mehmed the Conqueror’s talents meet all the criteria of giftedness mentioned in Renzulli’s Three Ring Model, Taylor’s Approach of Giftedness and Tannenbaum’s Approach of Giftedness.

Keywords
Mehmet The Conqueror, Giftedness, Ottoman, Renzulli, Tannenbaum, Taylor.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri