Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


26 NumberEditor
Doç. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor
Doç. Dr. Bayram TAY

Antalya  2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  |Aslı AVCI AKÇALI Ebru Demircioğlu  
EVALUATION OF THE VIEWS OF PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS ABOUT TEACHING PRACTICE COURSES Ss, 1-23
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ DERSİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Aslı SARIŞAN TUNGAÇ , Mutlu Nisa ÜNALDI CORAL  
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN OKULDIŞI (OUTDOOR) EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ1 Ss, 24-42
SCIENCE TEACHERS’ VIEWS TOWARDS OUTDOOR EDUCATION: MERSIN SAMPLE

Summary | Abstract | Full Text |

Güneş SALI  
Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği-2 (BERS-2)’nin Beş Yaş Grubu İçin Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması Ss, 43-61
Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği-2 (BERS-2)’nin Beş Yaş Grubu İçin Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet ÖZBAŞ , Sinan YALÇIN  
OKUL MÜDÜRLERİNİN REHBERLİK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PERFORMANSLARI KONUSUNDA PSİKOLOJİK DANIŞMAN GÖRÜŞLERİ Ss, 62-77
THE VIEWS OF PSYCHOLOGICAL COUNSELLORS ON THE PERFORMANCES OF SCHOOL PRINCIPALS IN THE MANAGEMENT OF GUIDANCE SERVICES

Summary | Abstract | Full Text |

Duygu TURAN  
TOPLUM ve İNANÇ HARİTASI: ABD PORTLAND ŞEHRİ ÖRNEĞİ Ss, 78-96
Community and Belief: Sample of City of Portland, USA

Summary | Abstract | Full Text |

Bahattin DEMİRTAŞ  
CUMHURİYET DÖNEMİNDE DEMİRYOLU SİYASETİNİN MALATYA DURAĞI Ss, 97-110
THE MALATYA STATION OF THE RAILROAD POLICY IN THE REPUBLICAN PERIOD

Summary | Abstract | Full Text |

Nihat ÇALIŞKAN , Osman YALÇIN, Mehmet AYDIN, Ali AYIK  
BÖTE ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKILLI TELEFON BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Ss, 111-125
A STUDY ON DEFINING SMART PHONE ADDICTION LEVEL OF PROSPECTIVE TEACHERS OF CEIT

Summary | Abstract | Full Text |

Ubeydullah SEZİKLİ  
FİHRİST BİR ESER: MURAD-NÂME’DE MÛSİKÎ Ss, 126-149
AN INDEX: MUSIC IN MURAD-NÂME

Summary | Abstract | Full Text |

Vedat AVCİ  
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE ADAKLI İLÇESİNİN (BİNGÖL) HEYELAN DUYARLILIK ANALİZİ Ss, 150-175
LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ANALYSIS OF ADAKLI DISTRICT (BINGÖL) BY GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS)

Summary | Abstract | Full Text |

Nuran TUNCER , Ayşe Belgin AKSOY  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE ANNE-BABALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TARAFLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ: NİTEL BİR ANALİZ Ss, 176-202
THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS AND PARENTS IN TERMS OF PARTIES: A QUANTITIVE ANALYSIS

Summary | Abstract | Full Text |

M. Serhat ÖZTÜRK , Oya HAZER  
EMEKLİLİKTE FİNANSAL TATMİN VE YAŞAM TATMİNİ Ss, 203-219
FINANCIAL SATISFACTION AND LIFE SATISFACTION IN RETIREMENT

Summary | Abstract | Full Text |

Emre TOPRAK , Levent YAKAR  
SBS 2011 TÜRKÇE ALT TESTİNDEKİ MADDELERİN DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONU AÇISINDAN FARKLI YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Ss, 220-231
ANALYSIS OF SBS 2011 TURKISH SUBTEST ITEMS IN TERMS OF DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING BY DIFFERENT METHODS

Summary | Abstract | Full Text |

Remzi CAN  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖRTÜLÜ ANLAMI BULMA BECERİLERİ ile ELEŞTİREL OKUMA ÖZYETERLİLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 232-243
IMPLIED MEANING COMPREHENSION SKILLS OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS AND THE RELATIONSHIP BETWEEN THESE SKILLS AND THEIR CRITICAL READING SELF-COMPETENCE PERCEPTIONS

Summary | Abstract | Full Text |

Sadık Yüksel SIVACI  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ALAN BİLGİSİ YETERLİKLERİ İLE MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Ss, 244-255
EXAMINING PRIMARY EDUCATION SENIOR STUDENTS’ FIELD KNOWLEDGE COMPETENCE AND ATTITUDES TOWARDS MATHEMATIC: A COMPARATIVE RESEARCH

Summary | Abstract | Full Text |

Serkan ARIKAN  
TIMSS 2011 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DEKİ EV ÖDEVİ VE MATEMATİK BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 256-276
THE RELATIONSHIP BETWEEN HOMEWORK AND MATHEMATICS ACHIEVEMENT IN TURKEY ACCORDING TO TIMSS 2011

Summary | Abstract | Full Text |

Sinan YALÇIN , Mustafa YILMAZ, Yavuz KARAKAYA  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSLERİNE BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ Ss, 277-289
STUDY INTO THE PERSPECTIVES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS OVER GUIDANCE AND COUNSELING SERVICES

Summary | Abstract | Full Text |

Sercan DEMİRGÜNEŞ  
5, 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ SÖZCÜK ÖĞRETİMİ VE SÖZCÜK SIKLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ Ss, 290-302
A RESEARCH OF 5th, 6th, 7th AND 8th-GRADE TURKISH LESSON TEXTBOOKS ON THE BASIS OF VOCABULARY TEACHING AND WORD FREQUENCIES

Summary | Abstract | Full Text |

Hazal BÜYÜKOĞLU , Gökhan POLAT  
ÖĞRENCİ LİDERLİĞİ UYGULAMALARI ÖLÇEĞİ: TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLAMA, DİL GEÇERLİĞİ VE FAKTÖR YAPISININ İNCELENMESİ Ss, 303-317
STUDENT LEADERSHIP PRACTICES INVENTORY: ADAPTATION FOR TURKISH CULTURE, LANGUAGE VALIDITY AND EXAMINATION OF FACTOR ANALYSIS

Summary | Abstract | Full Text |

Banu MUSTAN DÖNMEZ , Mehmet KURTULUŞ  
“LUIGI RUSSOLO FÜTÜRİZMİ”NİN İDEOLOJİK ve ÜSLUPSAL TEMELLERİ Ss, 318-332
IDEOLOGICAL AND STYLISTIC BASES of “LUIGI RUSSOLO’S FUTURISM”

Summary | Abstract | Full Text |

Serap UZUNER YURT , Elif AKTAŞ  
DİLİN İŞLEVLERİ VE SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN PEPEE Ss, 333-345
PEPEE IN TERMS OF FUNCTION OF THE LANGUAGE AND VOCABULARY

Summary | Abstract | Full Text |

Alper KAŞKAYA , Ziya SELÇUK  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL VE ÖĞRETMEN İÇERİKLİ SİNEMA FİLMLERİNİ OKUMA BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 346-372
TEACHER CANDIDATES RECEPTION FOR SCHOOL AND TEACHER THEMED FILMS

Summary | Abstract | Full Text |

Hakan YAVUZ  
OTOMOBİL ALIMINDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN ETKİSİ ve ÖTV BİLİNCİ Ss, 373-389
THE EFFECT OF EXCISE DUTY ON NEW CAR AND EXCISE DUTY CONSCIOUSNESS

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri