Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ALAN BİLGİSİ YETERLİKLERİ İLE MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
Bu araştırmada, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği programı son sınıf öğrencilerinin matematik alan bilgisi testi yeterlilikleri ile matematik dersine yönelik tutum düzeyleri arasındaki ilişkinin 2001- 2002 ve 2015- 2016 eğitim-öğretim yılındaki durumunun karşılaştırması amaçlanmıştır. 2001- 2002 yılında araştırmacının doktora tezinde kullandığı ham veriler yeniden analiz edilmiştir. Yeniden veri toplama sürecinde araştırmanın çalışma grubunu Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği programı son sınıf öğrencilerinden 83 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma; Matematik Alan Bilgisi Yeterlik Testi ile Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak yapılmıştır. 2001- 2002 öğretim yılında mezun olan sınıf öğretmenliği programı son sınıf öğrencilerinin matematik alan bilgisi testi ortalaması ve matematik dersine yönelik tutum ölçeği puan ortalaması, 2015- 2016 öğretim yılında mezun olan sınıf öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin ortalamalarından düşüktür. Her iki dönem mezunlarının, matematik alan bilgisi testi puan ortalamaları ile matematik dersine yönelik tutum ölçeği puan ortalamaları arasında orta kuvvetli, pozitif yönlü anlamlı bir ilişki görülmektedir.

Keywords
Sınıf eğitimi, matematik alan bilgisi, matematiğe yönelik tutum, öğretmen yetiştirme.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri