Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SBS 2011 TÜRKÇE ALT TESTİNDEKİ MADDELERİN DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONU AÇISINDAN FARKLI YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF SBS 2011 TURKISH SUBTEST ITEMS IN TERMS OF DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING BY DIFFERENT METHODS )

Author : Emre TOPRAK  , Levent YAKAR  
Type :
Printing Year : 8
Number : 26
Page : 220-231


Summary
Bu araştırmada SBS 2011 yılı 8. sınıf Türkçe alt testinde yer alan 23 maddede cinsiyete göre DMF bulunma durumunun farklı DMF belirleme yöntemleriyle incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca ikinci bir amaç olarak, DMF içeren maddelerin bulunması halinde bunların coğrafi bölgelere göre durumunun ne olduğunun ortaya konulması belirlenmiştir. DMF tespit etmek üzere verilerin analizinde klasik test teorisine dayalı olan Mantel-Haenszel ve Lojistik Regresyon yöntemleri; Madde Tepki Kuramına dayalı olan SIBTEST, Wald istatistiği ve Olabilirlik Oranı yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Mantel-Haenszel, SIBTEST, Wald istatistiği ve Olabilirlik Oranı yöntemlerinin ortak maddeler üzerinde DMF olduğunu belirlediği, Lojistik Regresyon yönteminin ise farklı bir madde üzerinde DMF olduğunu belirlediği görülmüştür. Mantel-Haenszel ve SIBTEST yöntemleriyle sadece 9. ve 21. maddede; Lojistik Regresyon yöntemiyle sadece 2. maddede DMF tespit edilmiştir. Olabilirlik Oranı yöntemi, Mantel-Haenszel ve SIBTEST yöntemleri, belirlenen 9. ve 21. maddeler yanında bu maddelere ek olarak 14. ve 18. maddelerde, Wald İstatistiği ise 9. ve 21. maddeler yanında 14. maddede DMF tespit etmiştir. Lojistik Regresyon yönteminin diğer modellerin tespit ettiği maddelerde sorun görmemesi ve DMF tespit ettiği 2. maddenin diğer yöntemler tarafından sorunsuz görülmesi nedeniyle bu yöntem yorumlarda kullanılmamıştır. DMF tespit edilen maddelerin 2’sinde kızlar lehine, 2’sinde ise erkekler lehine Değişen Madde Fonksiyonu gözlenmiştir.

Keywords
Değişen madde fonksiyonu, SBS, cinsiyet, coğrafi bölge

Abstract
In this study, it was aimed to investigate the presence of DIF according to sex in 23 items in SBS 2011 8th grade Turkish subtest by different DIF determination methods. In addition, as a second objective, it has been determined that if DIF containing substances are found, their status by geographical region is determined. Mantel-Haenszel and Logistic Regression methods based on the classical test theory in the analysis of data to detect DIF; SIBTEST, Wald Statistic and Likelihood Ratio methods based on Item Response Theory are used. According to the findings obtained from the research, Mantel-Haenszel, SIBTEST, Wald Statistic and Likelihood Ratio methods determined that DIF was on common substances and Logistic Regression method was DIF on a different substance. With Mantel-Haenszel and SIBTEST methods only on 9th and 21st; Logistic regression method was used to detect DIF only in the 2nd item. The likelihood ratio method, Mantel-Haenszel and SIBTEST methods have found DIF at 14th place besides the determined 9th and 21st substances, 14th and 18th substances in addition to these substances, and Wald Statistic 9th and 21st substances. This method was not used in the interpretation because the Logistic Regression method did not show any problems in substances which DIF detected, was found to be smooth by other methods. DIF was found in 2 of the items in favor of the girls, 2 in the case of men in the DIF was observed.

Keywords
Differential Item Functioning, SBS, gender, geographical region

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri