Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BÖTE ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKILLI TELEFON BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
(A STUDY ON DEFINING SMART PHONE ADDICTION LEVEL OF PROSPECTIVE TEACHERS OF CEIT )

Author : Nihat ÇALIŞKAN  , Osman YALÇIN, Mehmet AYDIN, Ali AYIK  
Type :
Printing Year : 8
Number : 26
Page : 111-125


Summary
Teknolojik gelişmeler, internet, cep telefonu son olarak da akıllı telefonlar günlük yaşamın vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Dolayısıyla son yıllarda mobil cihazlar hayatımıza büyük ölçüde yön vermeye başlamıştır. Mobil cihazlar hayatımıza büyük ölçüde yön verirken bazı bağımlılıkları da beraberinde getirmektedir. Teknolojiye yakınlığıyla bilinen BÖTE öğretmen adaylarının (öğrencilerinin) akıllı telefon bağımlılık düzeylerini belirlemeye yönelik bir çalışma yürütülmüştür. AEÜ Eğitim Fakültesi BÖTE öğretmen adaylarının akıllı telefon bağımlılık düzeylerini belirlemeye yönelik çalışmada farklı değişkenler irdelenmiştir. AEÜ Eğitim Fakültesi BÖTE bölümü öğrencileri 180 (102 Kız, 78 Erkek) öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Kwon ve arkadaşları tarafından ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı riskini ölçmek için geliştirilen 10 maddeden oluşan ve altılı likertle derecelendirilen ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde değerleri kullanılırken cinsiyet bağlamında t testi sınıf, ailenin gelir düzeyi ve ailenin yaşadığı bölgeye Anova testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda her bir madde boyutunda en yüksek ortalamanın “Akıllı telefonumu hedeflediğimden daha uzun süre kullanırım”, “Akıllı telefonumun yanımda olmamasına tahammül edemem” en az ise “Akıllı telefon kullandığımdan dolayı el bileğimde yada ensemde ağrı hissederim” maddeleri öne çıkmaktadır. Cinsiyet, öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, aile gelir düzeyine göre akıllı telefon bağımlılık düzeyinde herhangi bir farklılık çıkmazken yaşadıkları bölgeye göre ise İç Anadolu bölgesinde yaşayan öğrenciler ile Akdeniz Bölgesinde yaşayan öğrenciler arasında anlamlı bir fark oluşmuştur.

Keywords
Akıllı telefon, bağımlılık, böte öğretmen adayları

Abstract
With the technological developments, computers, internet, cell phones and and finally smart phones have become the essential elements of daily life. Thus, mobile devices have started to affect our lives considerably in the last years. While they affect our lives considerably, they lead to some addictions. This study was carried out in order to determine smart phone addiction levels of prospective teachers (students) studying at Computer Education and Instructional Technologies (CEIT) Department. In the study which aimed to identify smart phone addiction levels of prospective teachers at CEIT Department at Ahi Evran University, different variables were examined. The students of CEIT Department at Education Faculty of Ahi Evran University consist of 180 students (102 females, 78 males). Data was gathered by using a six-point likert type scale which included 10 items and was developed by Noyan and his friends in order to evaluate adolescents’ risk of smart phone addiction. Frequencies, percentages, t test and Anova were used to analyze the data. According to the results, the items having the highest average were “I use my smart phone for a longer time than I plan”and “I can’t stand absence of my smart phone”. On the other hand, the item having the lowest average was “I feel pain in my wrist or on my nape beacause of smart phone usage”. There was not a significant difference between the smart phone addiction levels in terms of gender, grade and level of income. However, there was a significant difference between the students living in Central Anatolia Region and the students living in Mediterranean Region.

Keywords
Smart Phone, addiction, prospective teacher of ceıt

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri