Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL VE ÖĞRETMEN İÇERİKLİ SİNEMA FİLMLERİNİ OKUMA BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ
(TEACHER CANDIDATES RECEPTION FOR SCHOOL AND TEACHER THEMED FILMS )

Author : Alper KAŞKAYA  , Ziya SELÇUK  
Type :
Printing Year : 8
Number : 26
Page : 346-372


Summary
Sınıf öğretmeni adaylarının okul ve öğretmen içerikli sinema filmlerine yönelik alımla düzeylerinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma, nitel araştırma modellerinden örnek olay (case study) modeli benimsenerek gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın örnek olayını “Hayat Okulu”, “Ron Clark Story”, “Kara Tahta’nın Ötesinde” filmleri oluşturmuş, sınıf öğretmeni adaylarının filme yönelik düşünceleri ve filmleri nasıl alımladıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinden toplam 38 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde veriler görüşme yönteminden yararlanılarak elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının filmlere yönelik alımlama biçimlerini tespit etmek üzere film gösterimi sonrasında öğretmen adayları ile filme yönelik bir odak grup değerlendirme süreci gerçekleştirilmiştir. Veri analizi sürecinde içerik analizi yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmada kullanılan filmlerin öğretmen adayları tarafından alımlanma biçiminin belirlenmesinde Stuart Hall tarafından geliştirilen kodlama kod açımlama modeline göre bir kodlama sistemi benimsenmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde okul ve öğretmen içerikli sinema filmlerinin öğretmen adayları tarafından müzakereci bir okuma biçimiyle ele alındığı görülmektedir. Öğretmen adayları senaryoda var olan, filmde vurgulanan anlamların farkında olmakla birlikte kendi durumlarına, koşullarına uygun çıkarımlarda bulundukları da görülmektedir. Özellikle öğretmen adaylarının, filmde yer alan karakterlerin ve koşulların kendilerine en yakın olduğu noktalarda hegemonik bir okuma biçimini benimsedikleri görülürken, filmde yer alan “efsane” öğretmen profilinin ve bu bağlamda ortam ve koşulların ütopik olarak algılandığı ve toplumsal özellikleri ile uyumlu olmadığı noktalarda karşıt okuma biçiminin gerçekleştirildiği görülmektedir.

Keywords
sınıf öğretmeni yetiştirme, sinema filmleri, alımlama

Abstract
This study was carried out to determine reception of teacher candidates for school and teacher themed films. One of the qualitative research model, “case study” was adopted in this study. The aim is to determine primary teacher candidates’ opinions and receptions about the films. In this research, 38 fourth-grade students in Gazi University, Faculty of Education participated. A focus group evaluation process was conducted to determine teacher candidates receptions for the films after the film screenings finished. Content analysis approach was adopted for the data analysis. In the study, a coding system based on coding-encoding model developed by Stuart Hall was adopted to determine teacher candidates’ receptions. According to data teacher candidates’ receptions about school and teacher themed films are “negotiator”. Teacher candidates are aware of the main idea highlighted in the film and scenario but they inference according to their own circumstances. When teacher candidates feel themselves very close to the characters and circumstances in the film they adopt a “dominant (hegemonic)” form of reception. Also they adopt “opponent” form of reception when they perceive "legend" teacher profile in the film, the environment and cincumstances as utopian and incompatible with soco-cultural features.

Keywords
primary teaching education, films, reception

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri