Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL MÜDÜRLERİNİN REHBERLİK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PERFORMANSLARI KONUSUNDA PSİKOLOJİK DANIŞMAN GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmada okul müdürlerinin rehberlik hizmetlerinin yönetimine ilişkin performansları konusunda psikolojik danışman görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Hatay, Yozgat, Erzurum, Erzincan, Mersin illerinde görev yapan 24 psikolojik danışman ve rehber oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemiyle toplanmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir ve içerik çözümlemesi ile veriler sınıflandırılmıştır. Araştırma bulgularına göre, psikolojik danışmanlar, okul müdürlerinin rehberlik hizmetlerinin yönetiminde, en yüksek performansı, rehberlik ilkelerinin uygulanması konusunda sergilediklerini belirtmektedir. Müdürler, ayrıca psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleriyle ilgili kararların alınması ile yönetmeliğin uygulanmasında daha fazla performans göstermektedir. Müdürler, rehberlik hizmetleriyle ilgili olarak gerekli kaynakların sağlanmasında destekleyici bir rol üstlenmektedir. Araştırma bulgularına göre, müdürler, mesleki rehberlik ve yönlendirme hizmetlerinin yönetiminde, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin koordinasyonu ve denetiminde etkili yönetsel liderlik sergileyememektedir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yönetiminin; genel olarak öğretim işleriyle birlikte ele alındığını ve müdürlerden çok psikolojik danışmanlarca yönetildiğini göstermektedir.

Keywords
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, Okul Müdürü, Yönetim

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri